Dahhâk (r.a.)’ın rivâyetine göre Ömer (r.a.) şöyle demiştir: “Ah! Keşke ailemin koçu olsaydım da beni beslese, bir dostları geldiğinde de kesse, bir kısmımı kebap yapsa, bir kısmımı da kurutup öyle yeseydi, sonra da dışkı olarak çıkarsaydılar. Keşke insan olmasaydım!”
Âmir b. Rebia (r.a.) anlatıyor: Bir keresinde Ömer (r.a.)’i gördüm; yerden bir saman çöpü aldı ve: – “Ah! Şu çöpün yerinde ben olsaydım, ah keşke yaratılmasaydım, ah keşke hiç bir şey olmasaydım! Ne olurdu, anam beni doğurmasaydı, keşke unutulup gitseydim!”
Ebû Nuaym (r.a.) “el-Hılye” adlı eserinde tahriç ettiğine göre Ömer (r.a.) şöyle demiştir: “Eğer gökten: “Ey insanlar, biriniz hâriç hepiniz Cennet’e gireceksiniz” diye seslenilse, hâriç tutulan o şahsın ben olmamdan korkarım. Şayet birisi de: “Ey insanlar biriniz hariç hepiniz Cehennem’e gireceksiniz” diye seslense istisnâ edilen o şahıs ben olabilirim diye ümit ederim.”             (Hayatü’s Sahabe, C. 2, Sh: 165-166)
Yasin sûresini okuyunuz. Çünkü onda on türlü bereket vardır:
1- Aç kimse okursa doyar.
2- Çıplak bir kimse okursa giyinir.
3- Bekâr okursa evlenir.
4- Korku içindeki okursa emniyete kavuşur.
5- Mahzun okursa ferahlar.
6- Yolcu okursa yolculuğunda Allah’ın yardımına mazhar olur.
7- Bir şeyi kaybolan kimse okursa kaybettiğini bulur.
8- Ölüye okunursa azabı hafifler.
9- Susuz kalan okursa susuzluğu gider.
10- Hasta okursa şifa bulur.
(Dualar ve Zikirler, S. 195)