MTTB’nin unutulmaz Genel Başkanı Ömer Öztürk, Millî Türk Talebe Birliği’nde yaptığı ilk basın toplantısında şunları kaydeder: “Millî Türk Talebe Birliği olarak bütün ithal malı düşüncelerin karşısındayız. Türk’ün kendine has millî, mukaddes düşüncelerinin savunucusu olduk ve olacağız. Türk yüksek tahsil gençliğine fikrî ve kültürel çalışmalarla hizmet etmeyi tek gaye ve yol edindik. Biz antikomünist ve antikapitalist bir harekâtın gençliğiyiz. Halk kitlelerinin candan bağlılığı ile entellektüel halk sentezini bu teşkilâtta kurduk. Hedefimiz bütün Türkiye’de bu sentezi gerçekleştirmektir. Hepinizi ‘zafer inananlarındır’ imanıyla selâmlıyorum.”  Ömer Öztürk, bu ilk basın toplantısında, MTTB’nin temel felsefesini kendi millî ve manevî değerlerinden aldığını belirtmiş bundan sonra Millî Türk Talebe Birliği’nin Türkiye’deki bütün teşkilatlarla iletişim kuracağını, ancak milli ve manevi değerleri olmayan gruplardan uzak kalacağını beyan etmiştir. Ömer Öztürk’ün basın toplantısını, “hepinizi zafer inananlarındır imanıyla selamlıyorum” diyerek sonlandırması da MTTB’nin İslam’ı sıkı sıkıya benimseyen bir teşkilat olduğunun ve bu sürecin de geri döndürülemeyeceğinin bir ilanıdır.
Millî Türk Talebe Birliği artık 50. dönemden itibaren Ömer Öztürk’ün gayretleri ile “Müslüman Gençlik Yetiştirmek” hedefini önüne koymuştur. Genel kuruldan sonraki günlerde Basın-Yayın Müdürlüğü bünyesinde yapılan toplantılarda Ömer Öztürk şunları söylemiştir: “Hakiki âlimlerin ağzından ve eserlerinden öğrendiklerimizi yaşamalıyız. Öğrenip yaşadıklarımızı, sözümüzü dinleyecek en yakınlarımızdan başlayarak öğretmeliyiz ve öğrettiklerimizi de yaşatmalıyız.” Bu doğrultuda Müslüman gençliğin başlıca görevleri şunlardır: 1. İtikadı düzgün (Ehl-i Sünnet) olmalı, 2. Dinini sağlam kaynaklardan öğrenmeli, 3. Öğrendiğini hayatına tatbik etmeli, 4. Öğrendiği bilgileri başkalarına da öğretmeli, 5. Öğrettiklerinin tatbik edilmesini sağlamalı, 6. Dünyasını tanzim ederken İslam’a uymalıdır.
(www.mttb.com.tr)