Ömer Muhammed Öztürk’ü Tanıyalım

Ömer Muhammed Öztürk’ü Tanıyalım. Ömer Muhammed Öztürk, 13 Ağustos 1946’da Adana’nın Seyhan ilçesi Tepebağ Mahallesi’nde doğdu. Doğumunda babası nüfus kaydını henüz Tarsus’tan Adana’ya naklettirmemişti. Onun için nüfus cüzdanında doğum yeri olarak ‘Tarsus’ yazılıdır.

Ömer Muhammed Öztürk, 13 Ağustos 1946’da Adana’nın Seyhan ilçesi Tepebağ Mahallesi’nde doğdu. Seyhan, daha sonra Adana’nın Merkez ilçesi haline geldi. Doğumunda babası nüfus kaydını henüz Tarsus’tan Adana’ya naklettirmemişti. Onun için nüfus cüzdanında doğum yeri olarak ‘Tarsus’ yazılıdır. Doğduğu seneyi rahmetli babası şöyle anlatır:
“O sene benim için büyük fütuhata sebep oldu. Ömer’in doğduğu sene Üstadımıza bağlandık, O’nun evlâdı olduk. O sene hacca gittim, işin içine rüşvet girdiği için müteahhitliği bırakmak istiyordum. O sene müteahhitliği bıraktım, demir ticaretine başladım. Ya Rabbi haramdan uzak duracağım ve kadınlarla muhatap olmayacağım bir iş nasip eyle, diye duâ ederdim. Hakikaten demir ticaretine girdik ve uzun süre bu işi yaptık.”
Babası, Mahmûd Sâmi (k.s.) Hazretleri’nin müridi olduğu için çocuğu ona götürmüşler. “Ömer olsun çocuğumuzun adı” buyurmuş ve bundan sonra da Mahmûd Sâmi (k.s.) Hazretleri’nin dizi dibinde ve onun terbiyesinde yetişmiştir. Bu kutlu başlangıçla birlikte 38 yıl süren beraberlik, Sâmi (k.s.) Hazretleri’nin son nefesine kadar devam etmiştir.
1980 yılında Mahmûd Sâmi (k.s.) Hazretleri, Ömer Öztürk’ü İstanbul’a tedâvi için gönderir. Ömer Öztürk, İstanbul’da iken bir gün Medine’de ev halkına sorar:
“Ömer Öztürk nerededir?” Ev halkı da: “İstanbul’da efendim, siz gönderdiniz tedâvi için” diyorlar.
“Yok, o şu anda Mekke’de bulunuyor, görev yeri O’nun Mekke.” demiştir. Daha sonra hastalık hali zuhûr edince Hacı Anne, Sami Efendi (k.s.) Hazretleri’nin ağzından şu sözlerin döküldüğünü nakletmiştir: “Ömer Öztürk’ün yanımda olmasını çok isterdim. Son nefesimde Allâh (c.c.)’dan dilerim inşallâh benim yanımda, başucumda bulunur.”


(Hakk Yolda Kılavuz Ömer Muhammed Öztürk)