Derisine dövme yaptıran ve yapan kadına; başkasının saçını kendi saçına birleştirip uzatan yahut başkasına bu işi yaptırana… (Müslim-Tirmizî).
Faiz alanlara, verenlere onun kâtipliğini ve şahitliğini yapanlara… (Tirmizî).
Şarap içene, içirene, onu imâl edene, ettirene, onu satana, satın alana, ondan gelen kazancı kullanana, onu taşıyana ve kendisi için taşınılana… (Tirmizî).
Babasına kötü söz söyleyene… (Müslim)
Canlılara nişan alana…’(Müslim)
Kadınlara benzemeye çalışan erkeklere ve erkeklere benzemeye özenen kadınlara… (Tirmizi) 4
Allâh’tan başkası adına kurban kesenlere… (Müslim)
Dinde yeni şeyler icat edene ve ona yardımcı olana… (Müslim)
(Canlı) resmi yapanlara… (Buhârî)
Cinsî sapıklara (Homoseksüellere)… (Tirmizi)
Hayvanların yüzlerini dağlayanlara… (Müslim)
Müslümana zarar verene ve onu aldatanlara… (Tirmizi)
Kabirlere secde edenlere yahut orada mum yakanlara…
Bir kadını kocasına karşı veya bir köleyi efendisine karşı isyana tevsik edenlere… Hanımına arkasından yanaşana… (Tirmizi)
Soyunu babasından başkasına nispet edene…(Buhârî-Müslim)
Sahâbe-i Kiram hakkında kötü söz sarf edenlere…
(Eşref Ali Tanevi, Dünyada ve Ahîrette Amellerin Karşılığı, s.29)
NEBÎ (S.A.V.)’E DİL UZATAN MUTLAKA ÖLDÜRÜLÜR
Peygamberlerden birine dil uzatma cür’etinde bulunmak sûretiyle kâfir olan bir müslümanın tevbesi kabul edilmeyip, mutlaka hadden öldürülür. Çünkü bu, kul hakkıdır. Tevbe ile ortadan kalkmaz. Peygamberlerden birine dil uzatma cür’etinde bulunan bir müslümanın azâb edilmesinde ve kâfir olmasında şübhe eden kimse de kâfir olur. Allâhü Te‘âlâya dil uzatma cür’etinde bulunmak sûretiyle kâfir olan bir müslümanın tevbesi kabul edilir. Çünkü bu Allâhü Te‘âlânın hakkıdır.
(İbn-i Âbidîn, Reddü’l-Muhtar Ale’ddürrül-Muhtar, c.9, s.26)