Ebû Dâvûd’un rivâyet ettiği, “Kabrimi bayram yeri yapmayınız!” hadîsi şerifi bazılarının anladığı gibi kabir ziyaretinden men’ etmez, bilakis bunu teşvik eder.
Bu Hadîs-i Şerif, Peygamber (s.a.v.) ziyaretinin yılda ancak belirli bâzı vakitlerde iki defa yapılan bayram gibi yapılmayıp kabrinin her zamân ziyaret edilmesi gerektiğine dair bir teşviktir.

  1. Hadisten maksat, ziyareti için özel bir zamân edinmeyiniz. Çünkü ziyareti için belirli bir zamân olmayıp hangi gün olursa olsun ziyaret günü olduğunu belirtmektir.
  2. Bu Hadîs-i şeriften maksat, bayramda yapılan hazırlık ve süslemelerin ve toplanmaların ve daha başka bayramlarda yapılan şeylerin yapılmaması, buna karşılık türbeyi ziyaret ederek selâm verip duâ etmek için gelinip gidileceği de olabilir.

Kadı İyâz demiştir ki: Ziyaret için erkeklerle kadınlar arasında hiçbir fark yoktur. Diğer mezarların ziyaretinin ise, erkekler için müstehâb olduğunu söylemiş, kadınlar için de müstehâb olup olmadığı hakkında beyanda bulunmamıştır.
Mezarın ziyareti hakkındaki kıyas ise; Peygamber (s.a.v.) Cennetü’l-Bakî mezarları ve Uhud şehidlerinin mezarlarını ziyaretine kıyas edilir. Başkasının mezarı ziyaret edilmesi müstehâb olunca, Peygamber (s.a.v.) mezarını ziyaret etmek daha iyidir. Peygamber (s.a.v.)’in kabrini ziyaret, ancak tazim ve onunla bereketlenmek, kendisine okuyacağımız salât ü selâm vâsıtasıyla Allâh (c.c.)’nun rahmetine erişmek içindir. Cenâb-ı Hakk’ın Nebi (s.a.v.)’e en yüksek mertebeleri vereceğine ve en büyük ikramlarda bulunacağında hiç şüphe yoktur. Bununla birlikte bizler ona salât ü selâm getirmek ve ona vesile mertebesini Allâh (c.c.)’dan talep etmekle emrolunduk. Lâkin Peygamber (s.a.v.) bunları yapmaya bizi teşvik etmesinin asıl hikmeti, onun için yapacağımız duâ sebebiyle Allâh (c.c.)’ın rahmetine kavuşmamız içindir.
(Ebû Hamîd b. Merzûk, Ehl-i Sünnet’in Müdafaası, 247-251.s.)