Peygamber (s.a.v.) Efendimiz’in mübârek  anne ve babala-
rı tertemiz insanlardı. Peygamber (s.a.v.) Efendimiz’in babası
Abdullah, tevhid dini üzereydi. Şirkten uzak idi. Peygamber
(s.a.v.) Efendimiz daha doğmadan önce vefat etti. Peygam-
ber (s.a.v.) Efendimiz’in annesi Hz. Amine annemiz, câhiliyet
döneminde Allah’a îmânı olup, tevhid üzereydi.
Bir gün Peygamber (s.a.v.) Efendimiz anne ve babasının
kabirlerini ziyaret etmek için; Allâhü Te‘âlâ’dan izin istedi ve
Allâhü Te‘âlâ da kendisine izin verdi.
Muhakkak ki Allâhü Te‘âlâ, Peygamber (s.a.v.) Efendimiz’in
anne ve babasını onun için diriltti ve onların ikisi de Peygam-
ber (s.a.v.) Efendimiz’e îmân ettiler…
Bu mümkündür. Aklen ve şer’an caizdir. Bu diriltmenin se-
bebi onların mü’min olmaları için değil, Ümmet-i Muhammed
(s.a.v.)’den olma şerefine nâil olmaları içindi.
Peygamber (s.a.v.) Efendimiz’in anne ve babalarının
ölümlerinden yıllar sonra, Peygamber (s.a.v.) Efendimiz
için diriltilmeleri ve Peygamber (s.a.v.) Efendimiz’e îmân
etmeleri, Peygamber (s.a.v.) Efendimiz’in fazîletlerinden ve
“Hasâisü’n-Nebî” yani özel hususiyetlerindendir. Peygamber
(s.a.v.) Efendimiz’in anne ve babasının, O’nun için diriltilme-
leri ve onların her ikisinin de Peygamber (s.a.v.) Efendimiz’e
îmân etmesinde aklen ve şer’an bir mani ve engel yoktur.
O yüce Resûl (s.a.v.) anne ve babası için ağlar da, Allâhü
Te‘âlâ onları diriltmez mi?
Peygamber (s.a.v.) Efendimiz’in muhterem anne ve ba-
baları îmân üzereydiler. Onlar, İbrâhim (a.s.)’in tevhid dinine
bağlıydılar. Asla putlara tapmadılar. Bu konuda birçok âlim
müstakil kitap yazmıştır. Peygamber (s.a.v.) Efendimiz’in
mübârek anne ve babalarının îmân ehli olduğuna dair ki-
tap yazan âlimlerden biri de Saçaklızâde Mehmed Efendi
(r.a.)’dir. Kitabının ismi “Risâle fî îmân-ı vâlidî Resûlullâh
(s.a.v.)”dir. Ayrıntılı bilgi: Tecrid-i Sarih 4/543
(Ömer Faruk Hilmi, Ehl-i Beyt’in Fazileti, Misvak Neşriyat, s. 15)