İmam Yâfiî (k.s.) Hazretleri  buyurdu ki:
Kim, Peygamber (s.a.v.) Efendimiz Hazretleri’ni rü’yâda görmek isterse; arabî ayın ilk Cuma gecesinde gusül abdesti alsın. Temiz elbiseler giysin. Yatsı namazından sonra on iki rek’at namaz kılsın. İki rek’atte bir selâm versin.
Bu namazın her rek’atinde Fâtiha-i Şerîfeden sonra Müzzemmil sûresini okusun. Namazdan sonra da Peygamber (s.a.v.) Efendimiz Hazretleri’ne bin kere salevât okusun.
Sonra bin kere istiğfâr okusun. Bu kişi, Peygamber (s.a.v.) Efendimiz Hazretleri’ni mutlaka rü’yâsında görür. Bu mücerrebdir (denenmiştir) (Saâdetü’d-Dareyn, s.525)
Gunyetüt Talibin kitabında, Ebû Hüreyre (r.a.) Hazretlerinden rivâyet olundu: Buyurdu: Peygamber (s.a.v.) Efendimiz Hazretleri buyurdu: “Kim Cuma gecesi iki rek’at namaz kılar. Her rek’atte, Bir Fâtiha-i Şerîfe, Bir Âyetü’l-kürsî on beş kere
İhlâs sûresini okur. Ve namazdan sonra da bin kere;
“Allâhümme salli ‘alâ seyyidinâ Muhammedini’n Nebiyy’ilümmiyyi ve ‘alâ alihî ve sahbihî ve sellim.” salevâtını okursa; muhakkak ki o kişi, diğer Cuma kendisi
için tamam olmadan beni rü’yâsında görür.
Beni rü’yâsında gören kişi için cennet vardır. Onun geçmiş ve gelecek günahları mağfiret olunur. (Bağışlanır….)
(Saâdetü’d-Dareyn, s. 529)
İmam Yafiî Hazretlerinden “Bostanü’l-Fukarâ” kitabından nakledildi. Peygamber (s.a.v.) Efendimiz Hazretleri buyurdu:
Kim, Cuma gecesi bin kere şu salevâtı üzerime okursa; o salevât şudur:  “Allâhümme salli ‘alâ seyyidinâ Muhammedini’n Nebiyy’il-ümmiyyi ve ‘alâ alihî ve sahbihî ve sellim.”
Bu kişi hemen o gece; Ya Rabbini rü’yâsında görür, Ya Peygamberini (s.a.v.) Hazretleri’ni rü’yâsında görür. Veya cennette ki makâmını görür. Eğer görmezse, iki Cuma, üç
Cuma veya beş Cuma üst üste devam etsin…” (Saâdetü’d-Dareyn, s.525)
(Yusuf en-Nebhânî, Resûlullâh (s.a.v.)’i Rü’yada Nasıl Görebiliriz?, s.30-52)