Nebi Efendimiz’in Hz. Ali’ye Vasiyyeti – 1

Nebi Efendimiz’in Hz. Ali’ye Vasiyyeti – 1 başlıklı yazımızı istifadenize sunuyoruz.
“Yâ Ali Mü’minin üç alâmeti vardır: Namaz kılmak, oruç tutmak, sadaka vermektir. Münâfıkta da üç alâmet olur: 1. Herkesin yanında namâz kılarken rükû, secde ve diğer rükûnları tam olarak yapar, yalnız kılarken bunların hiç birine dikkat etmez. 2. Kendisini methettikleri zamân işlerini seve seve, zevkle yapar. 3. Allâhü Te‘âlâ Hazretlerini başkalarının yanında zikredip, yalnız kalınca unutur. Yâ Ali! Münâfıkta üç alâmet daha bulunur: Söylediği söz yalandır, emânete hiyanet eder, verdiği sözde durmaz.
Zâlimde de üç alâmet vardır: Kendisinden aşağı olanlara baskı yapar, Gücü yeterse başkalarının malını zorla alır, Nereden yiyip nereden giyeceğini hiç incelemez, üzülmez.
Tövbe eden kimsenin de üç alâmeti vardır: Harâmlardan sakınır, İlim öğrenmeğe hırslı olur, Göğüsten çıkan sütün tekrar girme ihtimâli olmadığı gibi, tövbe ettiği günâha bir daha dönmez.
Yâ Ali! Allâhü Te‘âlâ’nın dergâhında, insânların en iyisi herkese menfaati olandır. En kötüsü kinli, gammâz ve kötü işli olandır. Allâhü Te‘âlâ’nın en sevdiği kimse, ömrü uzun, ameli iyi olandır. En çok buğz ettiği kimse, dıştan iyi görünüp, içi bozuk olandır. Zâhiri salâh ile süslü, bâtını günâh ile doludur.
Yâ Ali! Bundan daha kötüsü şerrinden kurtulmak için kendisine ikrâm olunan kimsedir. Bundan daha kötüsü, zenginlere ikrâm edip, fâkirleri aşağı tutandır. Zenginlere çeşitli, renkli nimetlerle cömertlik eder. Fakirlere bir parça ekmek vermez. Bundan daha beteri, yalnız başına yiyip, kimseye bir şey vermeyendir. Bundan daha kötüsü, bir müslüman kardeşine dostluk gösterip, sonra onu felâkete sürükleyen kimsedir.
Yâ Ali! Evinde bal, zeytinyağı ve çörekotu bulunan kimseye melekler istiğfâr eder. İçinde sûret, şarap, köpek bulunan eve melekler girmez. Melekler, hiç misâfir girmeyen ve ana-babaya isyân edilen eve de girmezler.”
(İbn Hacer el-Askalânî, el-Metâlibü’l-âliye, c.10, s.675-676)