1. İlk iki rekatın herbirinde fatiha okumak,

2. Namazda farz olan Kur’an kıraatinin ilk iki rek’ate tahsis edilmesi,

3.İlk iki rek’atte fatihayı birer kere oku­mak, tekrar etmemek,

4. Fatihayı zammı sûreden önce okumak,

5.ilk iki rek’atte zammı sûre okumak,

6. Cehren, yani açıktan okunması gereken namazlarda, Kur’an’ı açıktan okumak,

7. İhfâ ile, yani gizli okunması gereken na­mazlarda, Kur’an’ı gizli okumak,

8. Vitir namazında kunut okumak,

9. Her iki ka’dede de teşehhüdde bulunmak, yani et-tahiyyat’ı okumak,

10. Secde Âyeti namaz içinde okunduğu za­man, tilâvet secdesi yapmak.

11. Namazda meydana gelen hataları dü­zeltmek için sehiv secdesi yapmak.

12. Bayram namazlarının tekbirleri,

13. Namaz kılan kimsenin, namaz içinde bir farzı tamamlayınca ondan sonraki farza ge­çerek, tertibe riayet etmesi,

14. Namazın tamamında veya rek’atlerin her birinde mükerrer olarak meşru kılınmış olan fiillerde tertibe riayet etmek,

15. Namazı kılan kimsenin namazdan se­lam lafzı ile çıkması vaciptir. (Halebî-i Sağir, Sh. 225)