Namazın Sünnetleri – 1

Namazın Sünnetleri. Namazın sünnetlerinin bir kısmını paylaştığımız ve devamı olan yazımızda Namaz içerisinde gerçekleşen bazı fiillerimizin Peygamberimiz (s.a.v.)’in sünnetlerinden geldiğini öğrenmekteyiz.


Namazda sünnet olan şeyler aşağıdaki şekilde sıralanır:

1.İftitah tekbirinde, Vitir Namazı’nın Kunut’u ve Bayram Namazı tekbirlerinde el kaldırmak (erkekler ellerini kulaklarına ve kadınlar göğüslerine paralel kaldırırlar),

2. Kaldırma esnasında eller açık ve parmaklar hâli üzre bulunmak,

3. Elin ve parmakların iç yüzünü Kıble’ye karşı bulundurmak,

4. İmâma uyanın iftitah tekbiri, imâmın iftitahından sonraya kalmamak,

5. İftitah tekbirinin arkasından el bağlamak. Buna itimad denir. Bunda irsâl, yâni ellerini önce yanlarına salmak yoktur. Erkekler göbek altından ve kadınlar göğüs üstünden el bağlarlar ve her iki cinsin sağ eli sol elin üstüne gelir. Erkekler halka dahi ederler ki, sağ elin serçe ve başparmaklarını sol bileğin iki tarafından halkalarlar. Kadınlar halka etmezler,

6. Sena etmek yâni “Sübhâneke…”yi okumak,

7. Teavvüz etmek, yâni “Eûzü billahi mine’ş-şeytâni’r-racim” demek,

8. Tesmiye etmek, yâni “Bismi’llahi’r-Rahmâni’r-Rahîm” demek,

9. Bunları, yâni Senâ ve ondan sonrakileri, gizli okumak,

10. Fatiha’nın sonunda okuyan ve dinleyenin gizlice âmin demesi,

11. Yalnız başına namaz kılma hâlinde Fatiha’ya eklenecek sûre Sabah ve Öğle namazlarında uzun sûrelerden, yâni Hucurât Sûresi’nden Büruc Sûresi’ne kadar olan sûrelerden, İkindi ve Yatsı namazlarında orta uzunlukta sûrelerden yâni Büruc’dan Lem-Yekün’e kadar olan sûrelerden, Akşam Namazı’nda ise kısa sûrelerden, yâni Lem-Yekün’den nihayete kadar olan sûrelerden, okumak,

12. Rükûa varırken bir kere Tekbir getirmek (Allâhü Ekber demek),

13. Rükûda üç kere Tesbih etmek (Sübhâne rabbiye’l-azîm demek), 14. Rükûdan kalkarken imâm ve yalnız başına kılan kimse Tesmî etmek (Semiallahu li-men hamideh demek).

(Hacı Mehmed Zihni Efendi, Muhtasar Ni’met-i İslâm, 113-114.s.)