Namaz; dinin esası, ibadetlerin başı ve taatların en parlağıdır.

Namaz; kalpleri günahların kirlerinden te­mizleyen ve kapalı kapıları açan bir ibadettir. Allah’a yakarma makamı samimi ve hâlis dostluk kaynağıdır.

Bir hadiste şöyle buyrulur: «İslâmiyet beş şey üzerine bina edilmiştir: Allah’dan başka ilâh olmadığına ve Hz. Muhammed (s.a.v.)’in onun kulu ve elçisi olduğuna şehadet etmek, namazı dos­doğru kılmak, zekâtı vermek, Ramazan ayında oruç tutmak ve Beytullah’ı haccetmek.»

Genellikle imandan sonra insanlara yüklenen şey namazdır. Fazilet bakımından da namaz diğer ibadetlerden önce gelir. Namazın diğer ibadetlerden üstün olduğunda icmâ vardır. Bunun delili şudur: «Peygamberimiz, imandan sonra hangi amel daha üstündür?» sorusunun ceva­bında: «Vaktinde kılınan namazdır» buyurmuştur.