Avret yerlerini örtmek şartı şu âyet-i kerîmeden anlaşılıyor; “Ey Ademoğulları! Her secde edişinizde güzel elbiselerinizi giyin.” (Araf s. 31) Büyük müfessirler  bu âyet-i kerîmede geçen ‘zînet’ kelimesiyle, avret yerlerini örten elbiselerin kastedildiğini söylemişlerdir. Müstehab olan üç elbise (gömlek, sarık ve giysi) içinde namazı kılmaktır. Bürünülen tek elbise ile de kılınsa caizdir. Kadın başını ve bedeninin tamamını örtmedikçe, tek elbise ile namaz kılması caiz olmaz. Erkeğin ise, sadece şalvar veya pantolonla namaz kılması mekrûhdur. Zira rivâyete göre Hz. Peygamber (s.a.v.); erkeğin omuzu üzerinde bir giysi olmaksızın, sadece alt tarafını örten bir giysi ile namaz kılmasını yasaklamıştır. Ebû Hanîfe (r.a.) dedi ki; sadece şalvarla namaz kılmak, cefa ehlinin yaptığı işe benzer. Oysa tam elbise giymek, insanı cefa ehlinin durumundan uzaklaştırır. Hem altı hem de üstü örten elbiseler giymek insanların âdetidir.
Erkeğin avret yeri; göbeğin altından diz kapaklarına kadardır. Çünkü Hz. Peygamber (s.a.v.) ölçüyü şöyle takdir buyurmuştur; “Erkeğin avret yeri; göbek altından başlayıp, dizlerini geçinceye kadardır.” (Bu hadisi Müsned’inde Hars rivayet etmiştir.) Başka bir hadîs-i şerîfde de; “Diz avrettendir.”buyurulmuştur. (Darekutni, es-Sünen: 1/230)
Kadının yüzü ve elleri hariç, vücudunun her tarafı avrettir: Bir hadîs-i şerîfde Hz. Peygamber (s.a.v.) şöyle buyurmuştur: “Hür kadın, örtünmesi gereken bir avrettir.” Yüzü ile ellerini hariç tutmuştuk; çünkü Allah (cc) buyurur ki; “Görünen kısımlar müstesna olmak üzere, zinetlerini teşhir etmesinler.”  (Nur s. 31) İbn Abbas (r.a.) dedi ki; görünen zinetlerden kasıt; sürme ve yüzüklerdir. Bu zinetler görününce, mecburi olarak yerleri de görünür. Çünkü sürme yüzün, yüzük de elin zinetidir. Muamelelerde ve işlerde buraların açığa çıkıp görünmesinde ihtiyaç ve zaruret vardır. (Dolayısıyla el ve yüz ancak zaruret gereği gösterilebilir)
(İmâm Mavsılî,el-İhtiyar,c.1, s. 88-92)
21 Mart, Mevlana Takvimi