1- Namaz kılarken ayakta secde yerine, rükûda ayakların üzerine, secdede ise burnunun iki tarafına, oturduğunda kucağına, sağa selam verdiğinde sağ omuzuna, sola selam verdiğinde sol omuzuna bakmak.
2- Esnerken alt dudağını dişiyle ısırarak ağzını yummak. Ağzını böyle kapamak mümkün olmazsa elinin arkasıyla ağzını kapamak. Çünkü Peygamberimiz (s.a.v.): “Namazda esnemek şeytandandır. Biriniz esnediği vakit mümkün olduğu kadar ağzını kapasın.” buyurmuşlardır.
3- Öksürüğü ve geğirmeyi mümkün mertebe gidermek.
4- Tekbir alırken ellerini elbisenin dışına çıkarmak. Bu tevazuya daha yakındır. Bu durum erkekler hakkındadır. Kadınların, ellerini yenlerine koymaları lazımdır.
5- Müezzin, “Hayye ale’s-salah” dediğinde ayağa kalkmak. Bazıları, “Hayye alel-felah” dediğinde kalkmak lazımdır, demişlerdir.
6- Müezzin, “Kad-kameti’s-salah” dediğinde namaza başlamak.
Namazda huşû’ (kalbin Allâh (c.c.) korkusuyla dolu olması, âzaların sakin ve mutmain olması, bütün namaz için himmeti toplamak, başkasından yüz çevirmek, gözünü namaz kıldığı yerden ayırmamak, oraya buraya dönmemek, fâidesiz amelden kaçınmak) lazımdır. Çünkü Allâh Te’âlâ:
“Namazlarında huşû’ sahibi olan mü’minler muhakkak kurtulacaktır.” (El-Mü’minûn s. 1-2) buyurmaktadır.
Peygamberimiz (s.a.v.) namaz kılarken mübarek kalbi çömlek gibi kaynardı. Not: Namaz kılmak isteyen kimse, namaza niyet ettikten sonra ellerini kulaklarının yumuşaklarına kadar kaldırarak: Allâhu ekber, diye namaza başlar. Tekbir alırken, Lafza-i Celal’in hemzesini, “Âllâh” diye uzatmaz. Uzatırsa şek ifade edeceğinden namaz bozulur.” “Ekber”in Be’sini da “Ekbâr” diye uzatmaz. Uzattığı takdirde namaza başlamış olmaz. Yani namazı bozulur.
(İbrahim Halebî, Mültekâ, 1.c. 131.s.)