Namazın başlıca 20 sünneti vardır:
1. Ezan ve Kâmet (yalnız kılan içinde sünnettir.)
2. İftitâh tekbiri esnasında elleri tekbîr ile beraber kaldırmak.
3. Tekbîr esnasında parmaklarını zorla bitiştirmeye veya ayırmaya
çalışmayıp, onları kendi hâlinde bırakmak.
4. İmâm olan kimsenin tekbirleri, tesmi’ .(semi’allahü limen hamideh
demeyi) ve selâmı yüksek sesle söylemesi.
5. Subhânekeyi okumak.
6. Eûzü çekmek.
7. Besmele çekmek.
8. Fatiha sûresini okuyup bitirince sessiz olarak «âmin» demek.
9. Sübhâneke’yi sessiz okumak, eûzü ve besmeleyi sessiz
çekmek.
10. Sağ eli, sol elin üzerine koymak.
11. Namaz kılan erkeğin ellerini göbeğinin altına, namaz kılan
kadının ise ellerini göğsünün üzerine koyması.
12. Namaz arasındaki tekbirleri, semiallahü-limen hamideh ve
rabbenâ leke’l hamd demek.
13. Rükû’da dizlerini sıkıca tutmak. Bu esnada parmakların
birbirlerinden ayrı tutulması. (Erkekler için)
14. Rükûdaki tesbihleri üçer kezsöylemek.
15. Secdelerdeki tesbihleri üçer kez söylemek.
16. Namaz kılan erkeğin her iki ka’dede sol ayağını döşeyip
onun üzerine oturması ve sağ ayağını dikip onun parmaklarını
kıbleye döndürmesi.
17. Namaz kılan kadının, her iki ka’dede de ayaklarını sağ tarafa
çıkararak, onların üzerine oturması.
18. Son oturuşta teşehhüdden (Tahiyyat-ı okuduktan) sonra
salevât duasını okumak,
19. Namazın sonunda Kur’ân lafızlarına benzeyen lafızlarla ve
me’sûr dualarla duâ etmek.
20. Tahiyat’ta iki şehâdetin zikri esnasında, bazı rivâyetlere
göre, işâret parmağı ile işâret etmektir.
Burada sünnet olarak zikredilenlerin dışında kalan, farz ve
vâcib olmayan şeylerin ekserisi namazın edebleridir. Sünnetlerin
terki sehiv secdesini gerektirmez, sevabın azalmasını gerektirir.
(İbrahim Halebî, Halebî Sağîr, 260-262.s.)