”Herhangi bir erkek veya kadın kul, cehaleti zamanında namazını terk etmiş ve terk etmiş olduğu namazların üzerine büyük bir pişmanlık duymuşsa; o kul, Cuma günü, öğlen ile ikindi vakti arasında, on iki rek’at namaz kılsın; Her rek’atında; Fatiha, Âyetü’I-Kürsi, İhlâs, Felak, Nas sûrelerini birer kere okursa; Allâhü Teâlâ hazretleri, kıyamet günü onu hesaba çekmez. Ve o kişi, kötülük ve günahlarının amel defterinde iyilikler bulur…” (Muhtasaru’l-İhyâ)
Bu faydaları toplayan bu fakir (Şeyh İsmail Hakkı Bursevî (k.s.) Hazretleri) buyurur: Bu namaz kazâya kalmış olan bütün namazlarının kazâsı olarak kişiye fayda vermez. (Yani bu namaz, geçmiş bütün namazların kazâsı yerine geçmez…) Bu namaz kulun kazâya kalmış olan bütün kazâ namazlarının yerine nasıl bedel olabilir ki? Zira bu Hadis-i Şerif’in evvelinde Tevbe ve pişmanlık zikredildi. Tevbenin şartlarından biri de geçmiş olan namazlarını (veya zekat gibi ibâdetlerini) kazâ etmektir.
“Allâhü Teâlâ hazretleri, kıyamet günü onu hesaba çekmez.” (Müslim) Hadis-i Şerif’in manâsı, ona:
”Ey kuluml Sana farz ettiğim namazın vaktini neden geçirdin? Namazı neden te’hîr ettin?” diye sormaz. (Yani namazı geciktirmesinden dolayı hesaba çekilmez: yoksa kılmadığından dolayı değil….) Kişinin kazâya bırakıp, sonradan kıldığı namazlarından dolayı hesaba çekilmemesi, işte şerif namazdan dolayıdır ki, bu namaz, kişinin tevbesini ve özrünü fazlasıyla beyân ettiğini güçlendirmektedir.
NOT : Hadis alimleri, fıkıh alimleri ve diğer alimler şöyle demişlerdir:
“Uydurma olmadığı sürece amellerin fazileti ve terğib ve terhib konularında zayıf hadisle amel etmek caizdir.” (İmam-ı Nevevi, el-Ezkar, s.28)
(İsmail Hakkı Bursevi, Ruhu’l Beyan Tefsir’i Hadisleri, s. 555)