1- Namaz içinde çok sayılan iş ve hareket, namazı bozar. Az sayılan iş bozmaz. Şöyle ki: Namaza ve namazı düzeltmeye ait olmayan ve çok hareket o iştir ki, onu işleyen kimseyi dışarıdan bir kimse gördüğü zaman, namazda olmadığından şüphe etmez. (Yani bu kişi namazda değil der.) Bunun karşıtı az iştir ki, sahibini gören onun namazda olup olmadığından şüpheye düşer.
2- Bir kimse namazda iken vücûdunu bir kere veya arka arkaya iki kere veya değişik rekatlarda birer, ikişer kere kaşısa, namazı bozulmaz. Fakat bir rekatta birbiri ardınca üç defa kaşısa bozulur. Ancak bir organını, elin tekrar kaldırmadan birkaç defa kaşıması, bir defa kaşıma sayılır.
3- Ağızda bulunan bir şeker parçasının, namazda çiğnenmediği halde tadı boğaza gitse, namazı bozar. Fakat namazdan önce yenmiş bir yemeğin ağızda kalmış olan tadı, namaz içinde tükürükle boğaza gitse, bununla namaz bozulmaz.

SEHİV SECDESİ GEREKTİREN BAZI HÂLLER

1- Namaz içinde bir rükün yerine getirilecek kadar düşünceye dalarak beklese sehiv secdeleri gerekir.
2- İmâma uyan cemaatten birinin yanılması ile ne kendisine ne de imama sehiv secdesi yapmak gerekmez.
3- Bir kimse, namazını tam olarak kıldığını kesinlikle bildiği halde, sözüne inanılır bir adam ona eksik kıldığını haber verse bunun sözünü kabul etmez. Fakat iki güvenilir adamın haber vermesine uyulur. İmâm ve cemaat ihtilaf ettikleri takdirde, imamın bilgisi varsa, cemaatin sözü ile hareket etmez, kesinliği yoksa cemaatin sözünü kabul eder.
(Ömer Nasuhi Bilmen, Büyük İslâm İlmihâli)