1. Namazda velev iki harften ibaret olsun, söyleyenin işiteceği derecede namaza münafi bir söz söylemek namazı bozar.

2. Bir hastalıktan veya bir malın veya ar­kadaşın ziyanı gibi bir musibetten dolayı harfler hasıl olacak halde, sesle ağlamak veya «ah, uh, eh» demek, bir toza üflemek veya bir şeyden bezginlik göstermek için «uf, tuh» demek nama­zı bozar.

3. Cemaatten biri, imamın okuduğu Kur’an-ı Kerim hoşuna giderek ağlasa veya «Evet» dese bakılır. Eğer bu, bir huşu eseri ise namazı bozulmaz.

4. Bir özrü, sahih bir garaza müstenit ol­maksızın tenahnuhte bulunmak, ya’ni: «eh» di­ye boğazı tahrik etmek, namazı bozar.

5. Aksıran kimseye namazda «Yerhamükellah» denilmesi veya başkasının «Rahimekellah» demesi üzerine namazda «Amin» denilme­si namazı bozar.

6. Namazda «Allah» ismi celîli işitilmekle (Celle celâlüh) denilse veya Nebiyyi Ekrem efendimizin ismi şerifi işitilmekle «Sallallahüaleyhi vesellem» denilse bakılır: Eğer bununla bir cevap kastedilmiş ise fasit olur. Fakat mü­cerret bir semâ bir salat kastedilmiş ise, fasit olmaz.

7. Namazda bir kimseye lisanen selâm ver­mek veya başkasının selâmını lisan ile almak veya musafeha suretiyle selâmlaşmak, namazı bozar.

(Büyük İslâm İlmihali, Ö.N. Bilmen, Sh.: 231)