Peygamberimiz (s.a.v.) hadîs-i şef illerinde şöyle buyurmuştur: «Allah’a, onu görür gibi kulluk et. Çünkü sen onu görmesen de o seni görüyor.»

Bu hadis-i şeriften anlaşılacağı gibi, namaz kılan kişi daima -Allah’ın azametini düşünmeli­dir. Namaz kılarken dünya metâından hiç bir şeyle zihnini meşgul etmemelidir.

Namazı huşu içinde kılabilmek için bir kısım âdaba riâyet etmek gerekir. Âdabına riâyet etmeden kılınan namazdan lezzet alınmaz.

Namaz kılanın, ayakta secde yerine, rükûda ayaklarının üzerine, secdede burnunun ucuna ve oturuşta dizlerine bakması namazın âdâbındandır.

Ayrıca namazdayken mümkün mertebe öksürmemek, esnerken ağzı tutmak da namazın âdabından sayılmıştır.