Cenab-ı Hakk Azze ve Celle Hazretleri her bir vakit için bir kudret-i cedîde izhâr buyurmuştur:

  1. Sabah namazı zamanı gecenin zulme­tinin zâil ve gündüzün aydınlığının zâhir ol­masıyla «şükren Lillâhi Teâlâ» sabah namazı güneşin doğmasından önce farz kılındı.
  2. Sonra güneşin ziyası zevâlde irtifâ-ı şems ve ziyâ kemâl bulup ondan sonra in­hitâta başlar ki şükren billâhi Teâlâ öğle na­mazı farz kılındı.
  3. İkindi vaktinde gündüz vaktinden ge­ce zamanına yaklaştığından güneşin batma­sından evvel de insanın en gafletli zamanı­dır ki o zamanda da ikindi namazı farz kılınmıştır.
  4. Güneş battıktan sonra da gündüzün ziyâsının gitmesi ve gecenin başlaması za­manı da Cenâb-ı Hâlik’a şükren lillâhi Teâlâ akşam namazı farz kılınmıştır.
  5. Yatsı namazı da zulmet-i leyl, kâmilen istilâ edip Hâlık-ı arz-u semâ olan Hak Te­âlâ Hazretlerine gecenin kürbet ve dehşetin­den ilticâ için farz kılındığını Fahr-ı Râzî be­yan etmiştir.