Farz namazlar ile bunların sünnetleri ve vi­tir namazıyla teravih ve bayram namazları için vakit şarttır. Farz namazlar sabah, öğle, ikin­di, akşam, yatsı namazlarından ibarettir. Cuma namazı öğle namazı yerine kâimdir.

Sabah namazının vakti, ikinci fecrin doğ­masından güneşin doğmasına kadar olan müd­dettir. İkinci fecir, sabaha karşı şark ufkundan yayılmaya başlayan beyaz bir aydınlıktır.

Öğle namazının vakti güneşin zevalinden (tam tepede, ortada iken) başlar her şeyin göl­gesi kendisinin iki misline ulaşıncaya kadar de­vam eder.

İkindi namazının vakti öğle vaktinin çıkma­sından güneşin batacağı zamana kadardır.

Öğle namazı vaktindeki ihtilaftan dolayı öğ­le namazını her şeyin gölgesinin bir mislini geçmeden kılmak, ikindi namazını ise gölgenin iki misline ulaşmasından sonra kılmak münasiptir.

Akşam namazının vakti güneşin batmasın­dan, şafakın gaip olacağı zamana kadardır.

Yatsı namazının vakti şafakın gaip olma­sından başlar ikinci fecrin tuluuna kadar devam eder.

Vitir namazının vakti yatsı namazının vak­tidir. Yalnız vitir yatsıdan sonra kılınır.

Teravih namazının vakti yatsı namazından sonra sabah namazının vaktine kadardır. (İslâm İlmihali, Sh. 115)