Güneş doğarken, batarken ve zeval vaktinde namaz kılmak, tilavet secdesi yapmak ve cenaze namazı kılmak caiz değildir. Zira Ukbe b. Amir el-Cühenî bu hususda şöyle bir hadîs-i şerîf rivâyet etmiştir: “Rasûlullah (s.a.v.) üç vakitte namaz kılmamızı, ölülerimizi gömmemizi yasakladı: Güneşin doğuşundan bir mızrak boyu yükselişine kadar, tam tepe noktasına gelişinden yana kayışına kadar, guruba meyletmesinden tamamen batışına kadar.” (Müslim) Ancak o günün ikindi namazı güneş batarken de kılınabilir: Çünkü sebep, vaktin kalan kısmıdır ki; bu durumda mükellef namazı gereği gibi edâ etmiş oluyor. Hz. Peygamber (s.a.v.) bunu teyid sadedinde şöyle buyurmuştur: “Gün batmadan ikindi namazından bir rek’ata ulaşan kimse, o namazın tamamına ulaşmıştır.” (Buhâri, Müslim)
Sabah namazını kıldıktan sonra güneşin doğuşuna kadar ikindi namazını kıldıktan sonra güneşin batışına kadar nâfile namaz kılınamaz. Zira Ebû Saîd el-Hudrî’den rivâyet olunduğuna göre, Hz. Peygamber (s.a.v.) bu iki vakitte nâfile namaz kılınmasını yasaklamıştır. (Buhâri, Müslim) Ama bu iki vakitte kaza namazı kılınması, tilavet secdesi yapılması caizdir. Yalnız iki rek’atlık tavaf namazı kılınmaz. Bu vakitlerde nâfile kılma yasağı başka bir sebepden dolayıdır ki; o da vaktin tamamının farz ile meşgul edilmesidir. Zira farzın sevabı daha büyüktür.
Fecir doğdukdan sonra sabah namazının iki rek’at sünnetinden başka nâfile namaz kılınmaz. Akşam namazından önce nâfile namaz kılınmaz. Çünkü Hz. Peygamber (s.a.v.) namaz kılmaya tutkun olduğu halde, fecir doğduktan sonra sabah namazının iki rek’at sünnetinden başka nâfile namaz kılmamıştır. Akşam namazını geciktireceğinden dolayı, bu namazdan evvel nâfile namaz kılınmaz. Çünkü akşam namazının geciktirilmesi mekrûhtur.

(Mavsılî, el-İhtiyar, c.1, s.80-82)
9 Şaban 1438, Mevlâna Takvimi