Namaz Günahları Temizler

Namaz Günahları Temizler başlıklı yazımızı istifadenize sunuyoruz

Ebû Said el-Hudri (r.a.) Peygamber (s.a.v.)’in şöyle buyurduğunu söyledi: “Beş vakit namaz, namaz aralarındaki vakitlere kefarettir.” Yani bir namazdan diğer namaza kadar işlenen bütün küçük günâhlar namaz sayesinde affolunur. Bundan sonra Resûlullâh (s.a.v.) şöyle buyurdu: “Bir adamın bir işyeri olsa, işinden dolayı vücuduna toz, toprak ve kir bulaşsa, işyeri ile evinin arasında beş tane nehir olsa, işyerinden evine giderken her nehirde yıkansa (vücudu tertemiz olur). Beş vakit namaz da böyledir. Allâhü Te’âlâ namazlar arasındaki vakitlerde meydana gelen hata ve kusurları, namazdaki duâ ve istiğfarlar sebebiyle tamamen affeder.” Peygamber (s.a.v.)’in böyle misaller vermesi, Allâhü Te’âlâ’nın günâhların affı için namaza güçlü bir tesir koyduğunu anlatmak içindir.
Bir şey misâllerle daha iyi anlaşıldığından Resûlullâh (s.a.v.) bu meseleyi değişik misâllerle açıklamıştır. Allâhü Te’âlâ’nın bu geniş mağfiret ve râhmetinden, lütfundan ve fazl-ı kereminden faydalanmazsak kendimizden başka kime zararı vardır? Bizler devamlı günâh işliyoruz, Allâh (c.c.)’a isyân ediyoruz, emirlerinden yüz çeviriyoruz, emirleri yerine getirmekte eksiklik yapıyoruz. Bunların karşılığında adâletli ve kudret sahibi olan Allâh (c.c.) katında cezalandırılıp, yaptıklarımızın karşılığını görmemiz gerekirdi.
Keremine canımız feda olsun. Mevlâmız kendine yapılan isyânın ve emirlerini çiğnemenin telafisi için bize bir yol göstermiştir. Eğer biz bundan faydalanmıyorsak, bu bizim anlayışsızlığımızdandır. Allâhü Te’âlâ’nın râhmeti ve lütfu kullara ulaşmak için bahaneler aramaktadır. Bir hadiste “Bir kimse yatarken Teheccüd namazına kalkmaya niyet eder de uyanamazsa, o namazı kılmış gibi sevâp alır. Uykusu da kendisine bedavadan kâr kalır” buyurulmuştur. Allâh (c.c.)’un bağış ve lütfunun sınırı var mı ki? O kerim olan zât bol bol verirken almamak ne kadar acı bir nasipsizlik ve ne korkunç bir zarardır.
(Muhammed Zekeriyya Kandehlevî, Fezail-i A’mal, s.266)