Fazîletli işlere, nafile ibâdetlere meselâ kuşluk namazına ehemmiyet vermeye gayret etmelidir. Kuşluk namazı, önemli ve fazîletli ibadetlerdendir. Asgarî 2, azamî 8 rekât edâ edilir. En muteber vakti gündüzün ilk dörtte birlik zamanıdır.

Akşam namazından sonra 6 rekât nafile namaz kılmaya gayret etmelidir. Bazı âlimler bu 6 rekâta akşam namazının sünnetinin de dahil olduğunu söylediler, bazıları ise akşam namazının sünneti haricinde 6 rekât kılınması gerektiğini bildirdiler. Mezkûr 6 rekâtı edâ edene, 12 yıllık ibâdet ecri verilir denilmiştir.

Yatsı namazının farzı ile vitir namazı arasında 4 rekât namazı edâ etmelidir.Teheccüd namazını terk etmemeye çalışmalıdır. Asgarî 2 rekât, azamî 12 rekâttır.

Davûd (a.s.) orucu yani bir gün oruçlu bir gün normal olmaya gayret etmelidir. Eğer buna güç yetiremezlerse pazartesi ve perşembe günlerini oruçlu geçirmelidir. Bunu da yapamayacaklarsa eyyâm-ı bîyd’ı tutsunlar. Eyyâm-ı bîyd, her kameri ayın 13, 14 ve 15’ini oruçla geçirmektir.

Her gece Tebâreke sûresini okumalıdır. Peygamberimiz (s.a.v.), “Tebâreke sûresi kabir azabından muhafaza edicidir” diye buyurmuştur. Yine her gece Vâkia sûresini okumaya gayret etmelidir. Sûre-i Vâkia, okuyanı fakirlikten uzak kılmaya vesiledir. Mişkâtu’l Mesâbîh’te Ma’kıl b. Yesâr (r.a.)’den gelen bir tarikte Peygamberimiz (s.a.v.)’in, “Bir kimse sabah vaktinde 3 kere “Euzu billahi’s semii’l alîmi mineşşeytanirracim” deyip Haşr sûresinin son üç âyetini okusa, Allâhü Teâlâ o kişi için yetmiş bin melek vekil tayin eder ve o melekler akşama kadar onun için istiğfar eder; bu kimse o gün ölse şehid olur. Akşam vakti okusa sabaha kadar yine aynı durum olur” diye buyurmuştur. Hadîs-i şerîfte sabah ve akşam okumak beyânı olduğu için ikisinde de okumak gerekir.

(Ali Sadri Konevi, Keşfü’l Esrar Fi Şerhi Risâle-i Birgivî, s.188)

Bir Yorum Bırak