Safvan İbnu Süleym (r.a) anlatıyor: “Ey Allah (c.c.)’nun Resûlü (s.a.v.)! mü’min korkak olur mu?” dedik. “Evet!” buyurdular. “Pekiyi cimri olur mu?” dedik, yine: “Evet!” buyurdular. Biz yine: “Pekiyi yalancı olur mu?” diye sorduk. Bu sefer: “Hayır!” buyurdular.
İbnu Mes’ud (r.a) şöyle demiştir: “Kul yalan söylemeye ve yalan söyleme niyetini taşımaya devam edince bir an gelir ki, kalbinde önce siyah bir nokta belirir. Sonra bu nokta büyür ve kalbinin tamamı simsiyah olur. Sonunda Allah (c.c.) nezdinde “yalancılar” arasına kaydedilir.” (Buhari, Müslim)
Hz. Peygamber (s.a.v.) şöyle buyurmuştur: ‘‘Başkalarını güldürmek için yalan söyleyen kimseye cehennem vardır. Azap ona olsun, azap ona olsun!” (Buhari, Müslim)
Abdullah b. Cürad (r.a) şöyle anlatıyor: “Ey Allah (c.c.)’nun Resûlü (s.a.v.)! Mü’min bir kimse zinâ eder mi?” dedim. Hz. Peygamber (s.a.v.) “Bu bazen olur” dedi. “Ey Allah (c.c.)’nun Peygamberi (s.a.v.)! Mü’min bir kimse yalan söyler mi?” deyince Hz. Peygamber (s.a.v.) “Hayır!” dedikten sonra hemen şu ayet-i celîleyi okudu: “Yalanı ancak Allah’ın ayetlerine inanmayanlar uydurur. İşte bunlar asıl yalancı olanlardır.” (Müslim)
Abdullah b. Amr (r.a) şöyle anlatıyor: “Hz. Peygamber (s.a.v.) evimize geldi. Küçük bir çocuktum. Oynamak için dışarıya çıkmıştım. Annem ‘Ey Abdullah! Gel sana bir şey vereceğim’ dedi. Hz. Peygamber (s.a.v.) anneme dedi ki: Sen ona ne verecektin? Annem: Hurma verecektim deyince Hz. Peygamber (s.a.v.) şöyle buyurdu: Dikkat et! Eğer ona hurma vermeyecek olsaydın,bu söylediğin defterine yalan olarak geçecekti. (Müslim, Buhari)
Ümmü Gülsüm (r.anha)’dan rivayet şu şekildedir; Hz. Peygamber (s.a.v.)’in yalanın hiçbir şekline ruhsat verdiğini duymadım. Ancak üç yer müstesna: 1. Kişinin, müslümanların arasını bulmayı ve ıslah etmeyi kasdettiği söz. 2. Kişinin savaş halinde müslümanların faydası için söylediği söz. 3. Kişinin hanımına, hanımın da maslahat için (başka türlü defedilemeyen bir zarardan kurtulmak için) kocasına konuşması. (Buhari)                            
(İmâm Gazali, İhya-u Ulumuddin, Kütüb-ü Sitte Yalan Bölümü)