«Hz. Ali (r.a.)’nin Resûl-i Ekrem (s.a.v.)’e yakınlığını, Resûl-i Ekrem (s.a.v.)’in Hz. Ali (r.a.)’ye olan sevgisini, Hz. Ali (r.a.)’nin harblerdeki zaferlerini ve İslâm’a hizmetlerini düşü­nerek onu sevmek, İslâm’ın meydana çıkıp ya­yılmasında, Allah-û Teâlâ’nın ve Resulünün be­ğendikleri işlerin yapılmasında büyük emeğinin olduğunu görerek onu büyük bilmek, ancak mü’minlerin yapacağı iştir. Bunun aksine, saydığı­mız sebepler yüzünden Hz. Ali (r.a.)’ye düşman olan, buğz eden kimselerin nifakının şiddetli, fe­sadının çok olduğu anlaşılır. Böyle düşünceler­den Allah-ü Teâlâ’ya sığınırız.»
(Hz. R.M. Sâmi (k.s.), Hz. Ali (r.a.), Sh.: 256)