Müminin Ganimetleri

Müminin Ganimetleri başlıklı yazımızı istifadenize sunuyoruz.
 
Cafer b. Birkan, Meymûn b. Mihran (r.a.e.)’den naklen anlatıyor. Resûlullâh (s.a.v.) birine öğüt veriyordu; şöyle buyurdular: “Beş şeyden önce beş şeyi ganimet bil: 1. İhtiyarlığından önce gençliğini, 2. Hastalığından önce sağlığını, 3. Meşguliyetinden önce boş zamanını, 4. Fakirliğinden önce zenginliğini, 5. Ölümünden önce hayatını…”
 
Resûlullâh (s.a.v.) bu beş şeyde birçok bilgiyi bir araya toplamıştır. Özellikle ihtiyarlıktan önce gençlik. Çünkü insan gençliğinde nice amelleri işlemeğe güçlüdür; ihtiyarlığında onlardan hiçbirini yapamaz. Çünkü gençlik, günâh ve isyân içinde geçip giderse ihtiyarlıkta onlardan dönmek mümkün olmaz. O hâlde, bir kimsenin gençliğinde hayırlı işler yapması, onları kendine huy edinmesi ve ihtiyarlığında onlara devam etmesi daha kolay olur.
 
Hastalıktan önce sağlık da aynıdır. Çünkü sağlam kimse malına ve nefsine söz geçirir. O hâlde sıhhatli bir insanın, sağlığını bir ganimet bilmesi, iyi işler yapmaya çabalaması nefsiyle ve malıyla salih amellerde bulunması gereklidir. Zira, hastalandığı zaman bedeni zayıflar, ibâdetini hakkıyla yapamaz Malının üçte birinden fazlasına söz geçiremez. Dolu zamandan önce boş zamanın durumu da aynı. Ancak, buna bir başka mânâ vermek de mümkün: Geceler boş zamandır. Gündüzler de doludur. Bu boş zamanında namaz kılmalı; dolu sayılan gündüzleri de oruçlu geçirmeli. Özellikle kış günlerinde bunlar mümkündür. Bu mânâda, Resûlullâh’ın (s.a.v.) şöyle bir hadîsi vardır: “Kış günleri mü’minin ganimetidir.
Geceleri uzun olur; namaza kalkar; gündüzleri kısa olur; oruç tutar.” Bir başka rivayette ise, Resûlullâh’ın (s.a.v.) şöyle buyurduğu rivâyet edilmiştir: “Gece uzundur; onu uyku ile kısaltma. Gündüz de aydınlıktır; günahlarla kirletme.” Fakirlikten önce zenginlik ise, şöyle açıklanabilir: Allâh (c.c.)’un verdiği dünyalığa razı isen, bunu bir ganimet bil. Halkın elindekine göz dikme.
 
(Ebul Leys Semerkandî, Tenbihul Gafilîn, s.23-24)