Muhterem Ömer Muhammed Öztürk’ün Sözleri

–  Allah (c.c.); kendi yolunda bulunan kulunu imtihân eder, ama mahrûm etmez.
–  Kimin istikâmeti daha düzgün ise o Allah (c.c.)’ya daha yakındır.
–  Sabırla muâmele hayırlı neticeler getirir.
–  Vazîfemiz Allah (c.c.) demek, kullara da Allah (c.c.) dedirtmektir.
–  Dünya muhabbetinin kalbini sarmış olduğu kimseler ancak fâiz alıp verebilir
–  Toplumun temeli tesettüre dayanır.
–  Aile reisinin temel görevlerinden ikisi tesettüre uymayı sağlamak ve eve helâl rızık getirmektir.
–  Bu dünyada (nefs ve hevâsına uyarak)  yaşama hakkını kullanan kimse, âhiretteki yaşama hakkını kaybetmiştir.
–  Müslümanın tatili iş değişikliği yapmaktır. Müslüman böylece dinlenir.
–  Şerî’at, tarîkat; zikir ve fikir hepsinden maksad; ahlâkı güzelleştirmektir.
–  Ta’zîm ile yapılan ibâdet kişiyi Allah (c.c.)’nun zâtına yaklaştırır.
–  Peygamberlerden sonra insanların en akıllısı Hz. Ebûbekir (r.a.)’dir. Çünkü Nebî (s.a.v.)’in yolunda her şeyini fedâ etmiştir.
–  Bir tek bilen vardır. O da  Nebî (s.a.v.)’dir. Söylenen söz ancak O (s.a.v.)’in sözüne uyuyorsa muterberdir.
–  Edebe riâyet etmezsen yıktığın yaptığından fazla olur.
–  Edebi zâyi’ edersen, İslâm’ı muhafaza edemezsin.
–  İslam taharet-i kâmile (tam bir temizlik) dînidir.
–  Para cepte olabilir, kasada olabilir; ama kalpte olması câiz değildir.
–  İslâm’ın propagandaya ihtiyacı yoktur. En güzel propaganda onu sünnete tam olarak uyarak yaşamaktır.
–  İslam aksiyon dîni değildir, amel dînidir. Allah ve Resulü emreder ve biz yaparız.
–  Bir meclisin (oturumun) câiz olabilmesi için bir şey öğrenmek veya öğretmek şarttır.
–  Oldum demek öldüm demektir.
–  Tecrübe para ile satılan bir şey olsaydı bütün paranızı verip almanızı tavsiye ederdim.
–  Hacca umreye para ile gidilmez, duâ ile gidilir. Yani ihlas ile dua edene maddi durumu müsait olsun veya olmasın Allah bir kapı açar.