Mü’minûn sûresi, 118 âyet olup tamâmı Mekke’de nâzil olmuştur. Sûrenin özellikle ilk âyetlerinde kurtuluşa eren Mü’minlerin ibâdetlerinden, ahlâkî yaşayışlarından ve nâil olacakları uhrevî ni‘metlerden bahsedildiği için süre “el-Mü’minûn” adını almıştır. Nitekim Abdullâh ibn Abbas (r.a.)’dan rivâyet edilen bir hadîste Hz. Peygamber (s.a.v.), bu âyetlerin inzâlini müteâkib, “Bana on âyet indi ki, durumu bunlara uyan cennete gidecektir” buyurdu ve bu sûrenin ilk on âyetini okudular.
Bismillâhirrahmânirrahîm
1- Gerçekten Mü’minler kurtuluşa ermiştir;
2- Onlar ki, namazlarında huşû içindedirler;
3- Onlar ki, boş ve yararsız şeylerden yüz çevirirler;
4- Onlar ki, zekât (vazîfelerini) yerine getirirler;
5 – Ve onlar ki, iffetlerini korurlar;
6 – Ancak eşleri ve ellerinin sâhib olduğu (câriyeleri) hariç, (bunlarla ilişkilerden dolayı) kınanmış değillerdir.
7 – Şu halde, kim bunun ötesine gitmek isterse, işte bunlar, haddi aşan kimselerdir.
8 – Yine onlar (o Mü’minler) ki, emânetlerine ve ahidlerine riâyet ederler;
9 – Ve onlar ki, namazlarına devâm ederler.
10  –  İşte,  asıl  bunlar  (Firdevs  Cennet’ine)  vâris  olacaklardır.
(Kur’ân-ı Kerîm ve Türkçe Açıklamalı Tercümesi, İstanbul 1982)