MTTB, 1916 yılında kurulmuş, 1970’li yıllarda da asıl liderini bularak İslâm Gençiliği yetişmesine vesile olmuş bir gençlik teşkilatıdır.
1971’de kendilerine teklif edilen MTTB Genel Başkanlığı’nı ilk etapta reddeden daha sonra ma‘nevi terbiyesinde yetiştiği Sâhibü’z zaman Hz. Mahmud Sâmi Ramazanoğlu’nun (k.s.) tasvipleri ile MTTB Genel Başkanı olmayı kabul eden Muhterem Ömer Muhammed Öztürk, Hz. Sâmi’nin (k.s.) kendisine öğrettiği “Dürüstlük en büyük siyasettir” sözünü düstur edinmiş, MTTB Genel Başkanlığı yaptığı iki buçuk yıla yakın dönemde bu düsturun ne kapılar açtığını herkese göstermiştir.
Muhterem Ömer Muhammed Öztürk’ün Medine ‘ye hicretlerinden önceki yaklaşık on yıllık dönemde Milli Türk Talebe Birliği’nde gerçekleştirdiği başarılı faaliyetlerin anlatılması bu çalışmamızın sınırlarını aşarak ayrı kitaplar yazılmasını gerektirir.
26 Mart 1971 Genel Kurulu’ndan hemen sonra 31 Mart ve 7 Nisan’da birer hafta aralıklarla Basın – Yayın Müdürlüğü bünyesinde yapılan toplantıda Muhterem Ömer Muhammed Öztürk: “Önce kendimizi yetiştirmeliyiz. Önce Hakk Erenlerin ağzından ve Ehl-i Sünnet itikadına uygun kitaplardan okuyup İslâmı öğrenmeliyiz. Bu öğrendiklerimizi yaşamalıyız. Öğrenip yaşadıklarımızı, sözümüzü dinleyecek en yakınlarımıza öğretmeliyiz ve öğrettiklerimizi de yaşatmalıyız.” Kısa ifadesiyle: “İslam’ı Öğren, Yaşa; Öğret, Yaşat”
Ömer Muhammed Öztürk, bu temel prensibi MTTB’ye Genel Başkan olduktan sonra hep vurgulamışlardı ve bizzat yaşamışlardır. MTTB faaliyetlerinin amacı her zaman İslam’ın teâlisi, yayılması ve İslami şuura sahip sünneti yaşayan gençlik yetiştirilmesi olmuştur. Bunda da muvaffak olmuşlar, memleketimizde İslam’ın yeniden neşv ü nema bulmasına vesile olmuşlardır. Kendilerinin başkanlığından hemen önce senede birkaç faaliyeti olan; kongresi bile üç – beş kişiyle yapılan MTTB’yi; kapatıldığında Türkiye genelinde iki yüzün üzerinde şubesi olan bir kurum haline getirmişler, Türkiye’de İslami gençlik hareketi başlatmışlardır.
(Muhterem Ömer Muhammed Öztürk’ün Hayatı s.)