Ebû Hüreyre (r.a.)’den Resûl-i Ekrem (s.a.v.)’in şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir.

“Eğer ümmetime meşakkat vereceğini bil­mesem kendilerine her abdest ile beraber misvak kullanmalarını emr ederdim.”

“Misvak kullanınız, çünkü misvak ağzın temizliğidir.”

Cumhur-u ulemâ’ya göre misvak kullanmak sünnettir. Hatta vâcibdir diyenler bile olmuştur.

Hadis-i Şerif misvakın vaktini de tâyin ediyor. Her abdest alırken kullanılacak. Bununla berabar her zaman misvâklanmak müstehabdır. Bu husus şu beş yerde şiddetle müstehab olur:

1. Namaz kılınacağı zaman, (ister abdestb kılsın, ister teyemmümle.)

2. Abdest alırken.

3. Kur’an okurken.

4. Uykudan uyanırken.

5. Ağzın kokusu değiştiğinde.

ibni Dakikil-İyd (625-702) diyor ki: «Bundaki yâni namaz kılınacağı zaman misvak tutunmaktaki sır, Allah (c.c.)’a ibadet edeceğimiz her hâlukârda ibâdetin şerefi için tertemiz bulunmamızdır. Bazılarınca misvâk emri; “Melek fena koku­dan müteessir olmasın diyedir. Çünkü Melek ağ­zını, okuyan kimsenin ağzına koyar ve pis koku­dan eziyet duyar. Bunu bertaraf etmek için mis­vak meşru olmuşdur.»