1. Misvak diş etlerini tahriş etmez bilâkis masaj etkisiyle kan akımını düzenleyerek diş etlerini kuvvetlendirir.

2. Fiziki temizlemeye ilâve olarak antiseptik etki ile kimyasal temizleme yapacak zararlı mikropların üremesine mani olur.

3. Diş çürüklerinin sebebi mikropların yu­valanma ve saklanma yerleri olan diş taşlarının teşekkülüne mani olur.

4. Ağız temizliğinde büyük vazifesi olan ağız suyunun salgılanmasını arttırır.

5. Ekseriya diş çürüklerine diş taşlarına bağ­lı olan ağız kokusunu giderir.

6. Diş minelerini parlatır.

7. Refleks yolla mide ifrazını arttırarak haz­mı kolaylaştırır.

8. Muhteviyatında şekerli madde bulunma­dığından ağızda mikrop üremesine müsait zemin meydana getirmez.

9. Ağız salgısının (tükrük) kıvamını incel­terek balgamı yok eder ve konuşmayı kolaylaş­tırır.

10. Misvak parçalarının midede hazmı müm­kündür.

11. Ayrıca diğer faydaları;

Bedenî çöküntüyü önlemek, Zekâyı arttırmak, Görmeyi keskinleştirmek, Sesi güzelleştirmek, Şeytanı darıltmak, Melekleri memnun et­mektir.