Hz. Peygamber Efendimiz (s.a.v.): «Ağızları­nız Kur’an yoludur, onlan misvak ile temizleyi­niz.» buyurmuştur.

Hz. Peygamber (s.a,v.): «Eğer ümmetime ağır geleceğinden korkmasaydım, her namazda onlara misvak kullanmayı emrederdim.» buyur­muştur.

Misvak kullanmanın keyfiyeti: Misvak erak ağacından veya diş sarılığını izale edebilecek diğer sert ağaçların dallarından olabilir.

Bu ağaç ile enine boyuna veya yalnız eni­ne dişlerini temizler.

Her namazda ve akabinde namaz kılmasa bile her abdestte, uyku ve açlık zamanlarında sükût ettiği sıralarda veya kokulu bir şey yediği zaman misvak kullanılması müstehabdır.

İbn-i Abbas: «Peygamberimiz (s.a.v.) mis­vak için bize öyle emirler verirdi ki bu hususta bir âyet nazil olacağını zannederdik.» buyuruyor.

Misvakın 30 kadar faydası beyan edilmiştir:

1. Ağzı temizler,

2. Allah (c.c.)’ın rıza­sını celb eder,

3. Melekleri memnun eder,

4. Şeytanı darıltır,

5. Ağzı tatlandırır,

6. Di­şi cilalandırır,

7. Göze kuvvet verir,

8. Sün­neti eda eder,

9. Sesi güzelleştirir,

10. Ze­kâyı artırır,

11. Diş etlerini kuvvetlendirir,

12. Konuşmayı kolaylaştırır,

13. Son nefes­te kelime-i şehadeti hatırlatır,

14. Kocalığı ge­ciktirir,

15. Sevabı çoğaltır,

16. Can çekiş­meyi kolaylaştırır,

17. Mideyi takviye eder,

18. Hazmı kolaylaştırır,

19. Aklı artırır,

20. Bedenin rutubetini keser, (İhya C. l. Sn. 354-355)