Allah (c.c.)’nun “O günler (öyle günlerdir ki) biz onları İnsanlar arasında döndürür dururuz” (Âl-i İmran s. 140) Âyeti hükmünce takdir ettiği 700 yıllık ömrü, Din-i Mübin-i islam’ı yeryüzüne hakim kılmak için cihadla geçiren Muhteşem Osmanlı, dış güçler tarafından içerdeki bazı gafil ve hain kimselerin kullanılmasıyla, Cihan Harbi’ne sokulmuş ve millet ateşe atılıp küfrü eline ikram edilmiştir, içine düşülen bu durumdan memleketi kurtarmak isteyen o günkü Darü’l Fünun (bugünkü üniversite gençliği) 1916 yılının ortalarına doğru Türk Talebe Birliğini (TTB) kurmuşlar, ardından da birçoğu cephelere giderek Şehid olmuştur.    Savaş yıllarından sonra Milli Türk Talebe Birliği, Türk Yüksek Tahsil Gençliğini, aralarda uğradığı bazı kesintiler haricinde, başındaki idarecilerinin bilgi, beceri ve gayretleri oranında, dış güçlerini ajanları vasıtasıyla estirilen kuzey ve batı rüzgarlarından korumuş, gençliği bu memlekete  sahip çıkacak bir gençlik olarak yetiştirmeyi gayret etmiştir. Özellikle 1971 yılında Genel Başkan olan Ömer Öztürk, Milli Türk Talebe Birliğini hakiki gayesini yerine getirmesi yolunda ideal bir şekilde yönetmiş ve hakiki hedefine taşımıştır.    1971’e kadar sadece kamuoyuna yönelik ve belli mihrakların kontrol ve desteğindeki faaliyetlerinden öteye gidemeyen, Türkiye’deki güdümlü kör dönüşü bir aktörü durumunda olanı MTTB, 1971 ‘de Ömer Öztürk’ü Genel Başkan olmasıyla, siyasi birçok kurumun MTTB’yi kendi çıkarları için kullanmak istemesine rağmen, hiçbir mihrakın kontrolü ve desteği olmaksızın Türkiye’nin en güvenilir teşkilatlarından biri olmuştur. Gençliğin eğitimi için birbirinden değerli kurumlar, kurslar ve enstitüler kurmuştur. Ömer Öztürk’ün kazandırdığı bu ruh ve ivme ile MTTB 1980’e kadar aynı misyonunu devam ettirmiştir. Türkiye’de “sol’un” temsilciliğini yapan bazı fikir adamlarının dediği gibi: “Buna engel olmak için ise Türkiye’de bir ihtilal yapılmıştır.”      12 Eylül 1980’de memleket idaresine el koyan Askeri Yönetimi tarafından faaliyetten men edilmiş, kapatılması neticesinde gençliğin yetişmesine yönelik sorumlulukları ve tüzüğü gereği bütün mevcudiyeti Fatih Gençlik Vakfı’na devredilmiştir.

(mttb.com.tr)