Peygamber Efendimiz (s.a.v.) hazretlerinin doğduğu güne sevinmek, o gün yemek yedirmek ve mevlid-i şerif okutmak fazîleti çok büyüktür. Hz. Ebûbekir (r.a)’e Komşu Olur Ebû Bekir es-Sıddîk (r.a.) Hazretleri, buyurdu ki: “Kim, Peygamber Efendimiz (s.a.v.) hazretlerinin mevlidinin okunması için bir dirhem harcama yaparsa; o kişi cennette benim refikim (ve arkadaşım)dır.” İslâm Dinini İhyâ Etmiş Gibi Olur Hazret-i Ömer (r.a.), buyurdu ki: Kim, Peygamber Efendimiz (s.a.v.) hazretlerinin mevlidine tazimde bulunursa; o kişi sanki islâm dinini ihyâ etmiş gibidir. Bedir ve Huneyn’e Katılmış Gibi Olur Hazret-i Osman (r.a.), buyurdu ki: Kim, Peygamber Efendimiz (s.a.v.) hazretlerinin mevlidinin okunması üzerine bir dirhem infak ederse; o kişi sanki Bedir ve Huneyn savaşlarına katılmış gibidir. İman ile Vefat Etmeye Sebep Olur Hazret-i Ali (r.a.), buyurdu ki: Kim, Peygamber Efendimiz (s.a.v.) hazretlerinin mevlidine tazimde bulunur ve Peygamber Efendimiz (sallallâhü aleyhi ve sellem) hazretlerinin mevlidinin okunmasına sebep olursa; o kişi imansız olarak dünyadan çıkmaz. (Mutlaka îman ile vefat eder) Ve hesapsız olarak (hesap ve sual görmeden) cennette girer Uhud Dağı Kadar Altın Infak Etmek Hasan Basrî (k.s.) Hazretleri, buyurdu ki: ”İsterdim ki, Uhud dağı kadar altınım olsun; o altınların hepsini Peygamber Efendimiz (s.a.v.) Hazretlerinin mevlidinin okunması üzere infak edeyim.”
(Şihabüddin Ahmed bin Yusuf el Heytemi, Nimetiû’l-Kübrâb, s.6)