Peygamber (s.a.v.) Efendimiz hazretlerinin doğduğu güne sevinmek, o gün yemek yedirmek ve mevlîd-i şerîf okutmanın fazîleti çok büyüktür.

Hz. Ebûbekir (r.a)’e Komşu Olur
Ebû Bekir es-Sıddîk (r.a.) Hazretleri, buyurdu ki:

“Kim, Peygamber (s.a.v.) Efendimiz hazretlerinin mevlidinin okunması için bir dirhem harcama yaparsa; o kişi cennette benim refikim (ve arkadaşım)dır.”

İslâm Dinini İhyâ Etmiş Gibi Olur
Hz. Ömer (r.a.), buyurdu ki:

“Kim, Peygamber (s.a.v.) Efendimiz haz-retlerinin mevlîdine tazimde bulunursa; o kişi sanki İslâm dinini ihyâ etmiş gibidir.”

Bedir ve Huneyn’e Katılmış Gibi Olur
Hz. Osman (r.a.), buyurdu ki:

“Kim, Peygamber (s.a.v.) Efendimiz hazretlerinin mevlîdinin okunması üzerine bir dirhem infâk ederse; o kişi sanki Bedir ve Huneyn sa-vaşlarına katılmış gibidir.”

Îmân ile Vefat Etmeye Sebep Olur

Hz. Ali (r.a.), buyurdu ki: Kim, Peygamber (s.a.v.) Efendimiz hazretlerinin mevlidine tazimde bulunur ve Peygamber (s.a.v.) Efendimiz hazretlerinin mevlidinin okunmasına sebep olursa; o kişi imânsız olarak dünyadan çıkmaz. (Mutlaka îmân ile vefat eder) Ve hesapsız olarak (hesap ve suâl görmeden) cennette girer.”

Uhud Dağı Kadar Altın İnfâk Etmek

Hasan Basrî (k.s.) Hazretleri, buyurdu ki:

”İsterdim ki, Uhud dağı kadar altınım olsun; o altınların hepsini Peygamber (s.a.v.) Efendimiz Hazretlerinin mevlîdinin okunması üzere infâk edeyim.”(Şihabüddin Ahmed bin Yusuf el Heytemi, Nimetiû’l-Kübrâb, s.6)

Bir Yorum Bırak