Melekler, vazife mahalleri itibârile
1- Yerde vazifeliler, 2- Göklerde vazifeliler, 3- Arş’ta vazifeliler, 4- Cennette vazifeliler, 5- Cehennemde vazi­feliler… diye gruplara ayrıldıkları gibi,
Vazifelerinin mâhiyeti itibârile de:
1- İlliyyûn, Mukarrebûn (her an Allâh (c.c.)’ı tesbih, tahmîd ile meşgul melekler), 2- Yerlerin, göklerin işleri­ni tedbir edici, yönetici melekler, 3- Elçi melekler, 4- Hafaza melekleri (amelleri yazıcı melekler), 5- Ölüm mele­ği, 6- Münker, nekir (kabirde sorgu melekleri)… gibi gruplara da, ayrılırlar.
Cebrail, Mîkâil, ve İsrafil ve Azrail (aleyhisselâmlar), meleklerin ulularıdırlar.
Kur’ân-ı Kerîm’i, Allah (c.c.) tarafından Peygamberimiz (S.A.V)’e Cebrail (a.s.) indirmiştir.
Cebrail (a.s.), Allâh (c.c) ile peygamberler arasında el­çiliğe, Mîkâil (a.s.) rızıklara, Azrail (a.s.) canları almaya, İsrafil (a.s.) de Kıyamet günü Sûr’u üflemeye memur­dur.
Arş etrafında dönüp dolaşan melekler, mü’minler için mağfiret dilerler.
Allah (c.c.) katında şefaatte bulunurlar.
Asım Köksal (Sohbetler)