Melekler, istedikleri şekillere girebilen nûranî ve şuurlu varlıklardır. Nurdan yaratıldık­ları için, tecessüm etmedikçe, gözle görülmez­ler. Fakat, peygamberler, melekleri, bazan hakikî sûretlerile, bazan da muhtelif şekillerde görmüşlerdir.
Melekler, yemezler, içmezler, yorulmak, usanmak bilmezler. Allah (c.c.)’ın emrinden bir an dışarı çıkmazlar. Meleklerde erkeklik, dişilik de yoktur. Sayıları sayılamayacak ka­dar çoktur. Meleklerin onda dokuzu, gece gün­düz Allah (c.c.)’i tesbîh ile, onda biri de, el­çilik ve çeşitli vazifelerle meşgul olurlar.
(Sohbetler, M. Asım Koksal)