Resûlullah (S.A.V)’a bir adam geldi; ve:
Yâ Resûlallah! Bir kimse gelip benim malımı almak isterse ne buyurursun? dedi. Resûlullah (S.A.V):
“Ona malını.verme!” buyurdu.
Şayet benimle mukatele ederse?
“Sen de onunla mukatele et!”
Ya beni öldürürse?
“O halde şehid gidersin.”
Ya ben onu öldürürsem?
“O cehennemde olur” buyurdular. (S. Müslim Terc. C.2)
Yine Resûlullah (S.A.V):
“Her kim malı uğrunda öldürülürse şehittir” buyur­muştur.
Keza yine: “Her kim malı uğrunda öldürülürse o kimse şehittir, kim canı uğrunda öldürülürse o kimse şehittir, her kim dini uğrunda öldürülürse o kimse şe­hittir; her kim ırzı, namusu uğrunda öldürülürse o kim­se şehittir” buyurulmuştur. (S. Müslim Ter. C. 2/519)
Haksız yere malını elinden almak isteyen bir suikastçiyi öldürmek caizdir. Bunda diyet ve kısas da yoktur. Müdafaa hususunda malın azı çoğu müsavidir.