Makbul İmanın Tarifi

Makbul İmanın Tarifi. İmânın hükmü korku ve ümît arasında olmaktır. İmânın şerîati, helâl ve haramı bilmektir. İmânın büyüklüğü, Allâhü Te’âlâ’yı çok zikretmektir.


Taklîdî îman makbul müdür? Taklîdî îmân makbuldür. Yanlız kul, tevhîd meselelerini bilmemekle günâh işlemiş olur. Taklîd iki çeşittir. Doğru taklîd ve bozuk taklîd. Doğru taklîd, kelime-i şehâdeti söylemek ve Allâhü Te’âlâ’nın birliğine ve Resûlü Muhammed (s.a.v.)’in elçiliğine îtikad etmek olup, söylediği ifadenin kendi dilindeki mânâsını bilmemektir. Fâsit taklîd ise, kelime-i şehâdeti söyleyip, bu kelimeyi niçin söyledin dendiğinde, insanlar dediği için ben de söylüyorum, lâkin bu kelimeyi söylemekten maksadın ne olduğunu bilmiyorum demektir. Bu taklît fâsittir. Böyle îman makbul değildir.
İmânın aslı nedir? İmânın sırrı nedir? İmânın bedeni nedir? İmânın kalbi nedir? İmânın nuru nedir? İmânın karanlığı nedir? İmânın darlığı nedir? İmânın tatlılığı nedir? İmânın hükmü nedir? İmânın şeriatı nedir? İmânın büyüklüğü nedir? İmânın kabuğu nedir? İmânın meyvesi nedir? İmânın tohumu nedir? İmânın dalı nedir? İmânın özü nedir? İmânın kökü nedir? İmânın vatanı neresidir?
İmânın aslı, Hakk’ın inayetidir. İmânın sırrı, Kelime-i Tayyibe’dir. İmânın bedeni beş vakit namazdır. İmânın kalbi, Kur’ân’dır. İmânın nuru, doğru söylemektir. İmânın karanlığı, yalan söylemektir. İmânın darlığı namaz kılmamaktır. İmânın tatlılığı, temiz olmaktır.
İmânın hükmü korku ve ümît arasında olmaktır. İmânın şerîati, helâl ve haramı bilmektir. İmânın büyüklüğü, Allâhü Te’âlâ’yı çok zikretmektir. İmânın kabuğu, hayâdır. İmânın meyvesi, oruçtur. İmânın tohumu, ilimdir. İmânın dalı, takvâdır. İmânın özü duâdır. İmânın kökü, ihlâstır. İmânın vatanı, mü’minlerin kalbidir.
Nükte: Cenâb-ı Hakk kelime-i şehadette Habîbi (s.a.v.)’i, en sevgili kulunun ismini kendi ismine yakın edip; hiç kimsenin, Muhammedün Resûlullâh demeden, Lâ ilahe illallah demesinin kabul olunmayacağını bildirmek istedi.

(Muhammed Rebhami, Riyâdü’n-Nasihîn, 86-118.s.)