Laf Taşıyanın Hükmü

Laf Taşıyanın Hükmü başlıklı yazımızı istifadenize sunuyoruz.
Ebû Hüreyre (r.a.)’in anlattığı hadîs-i şerîf’te şöyle buyuruldu: “Koğuculuk yapan, laf taşıyan cennete giremez.” Bundaki mânâ şudur: Onun yeri cehennemdir. Çünkü âhirette, bir cennet, bir de cehennem vardır. Cennete giremeyen, elbette cehenneme girecektir. Bu durumda koğucunun hemen Allâh (c.c.)’a tevbe etmesi gerekir. Çünkü, koğuculuk eden dünyada zelildir. Öldükten sonra da kabir azâbı çeker. Kıyamet Günü de, Allâh (c.c.)’un râhmetinden ümitsiz olarak cehenneme girer.
Katâde (r.a.) şöyle anlatır: “Allâh (c.c.)’un kötü kulları, şuna buna sataşan, lanet okuyan, koğuculuk eden kimselerdir.
Denildi ki: “Kabir azâbı, şu üç şeyin bir araya gelmesindendir. Üçte biri gıybetten, üçte biri sidik sıçramasından ve üçte biri de koğuculuktandır.”
Hasan Basrî (r.a.) şöyle der: “Bir başkasının sözünü sana ulaştıran, senin sözünü de mutlaka bir başkasına ulaştırır.”
Ömer b. Abdülaziz (r.a.)’den şöyle anlatıldı: Ona biri geldi, bir başkasından bâzı yaramaz şeyler anlattı. Onu dinleyen Ömer b. Abdülaziz (r.a.) şöyle dedi: “Bu işi araştırmak için bize mühlet ver, bakalım. Eğer yalancı isen, şu âyetin hükmü altına girersin: ”Eğer bir günahkâr, size bir haber getirirse onu inceleyin.” (Hucurât s.6)
Şayet söylediklerin doğru ise şu âyetin hükmü altına girmiş olursun: ”Alabildiğine yemin eden, aşağılık, daima kusur arayıp kınayan, durmadan lâf götürüp getiren, iyiliği hep engelleyen, mütecaviz, günâha dadanmış, kaba ve haşin, bütün bunlardan sonra bir de soysuzlukla damgalanmış kimselerden hiçbirine mal ve oğulları vardır diye sakın ilgi duyma!” (Kalem s. 10-14)
İstersen, bu incelemeleri hiç yapmadan seni affedelim, ne dersin?” Adam şöyle dedi: “Beni affet, yâ emirelmü’minîn. Bir daha böyle bir şey yapmayacağım.
(Ebu’l-Leys Semerkandî, Tenbihu’l-Gafilîn, s.189-192)