1900’lü yıllara İslam dininin anlayış ve yasayışı ile giren Anadolu insanı, Cumhuriyet devrimi ile başlayan batılılaşma eğilimiyle birlikte sahih İslam anlayışından giderek uzaklaşmış, tek parti döneminin din aleyhtarı politikalarıyla dininden koparılmaya çalışılmıştır. Bu yıllarda Müslüman gençliğin, çevrelerinde kümelendiği birkaç yazar ve bir iki dergi dışında kendilerini ifade edebildiği, dinamizmini ve söylemini dini inançlarından alan herhangi bir oluşum veya yapılanmadan bahsetmek oldukça zordur. 1970’li yılların başından itibaren ise Millî Türk Talebe Birliği çatısı altında, üniversite ve orta öğrenim öğrencileri kendilerini İslam gençliği olarak ifade etmeye başlamışlardır. Bu tarih, bugün hala üniversitelerde, İslamî yaşantıyı benimseyen ve bu uğurda mücadele eden Müslüman gençliğin şekillenişinin bir başlangıcı olarak kabul edilebilir.
Millî Türk Talebe Birliği, kuruluş gayesine yönelik faaliyetlerini 1971 yılına kadar aralıklarla devam ettirmeye çalışmış fakat bu tarihe kadar daha çok belli mihrakların kontrol ve desteğindeki faaliyetleri ile ön plana çıkmıştır. Bir önceki dönem Genel Muhasiplik vazifesinde iken, Türkiye Temsilcisi olarak katıldığı “Dünya Gençlik Kurultayı”nda kendini gösteren, konferans müddetince Birleşmiş Milletler binasında Müslüman ülke temsilcileri için ezan okutup, mescid açtırarak Müslüman gençlerin namaz kılmasını temin eden Ömer Öztürk’ün başkan olmasıyla, MTTB İslamî bir kimliğe kavuşmuş, temsil ettiği misyon için bir iftihar vesilesi olmuştur. Bu döneme kadar belli mihrakların kontrol ve desteğinde sadece kamuoyuna yönelik göstermelik faaliyetlerinden öteye gidemeyen, dışarıdan güdümlü ve kör bir dövüşün aktörü olan Millî Türk Talebe Birliği, Ömer Öztürk’ün başkan olmasıyla, Türkiye’deki dış mihrakların sahnelediği senaryoların hiçbirinin aktörü olmadan, ülkemizin en güvenilir teşkilatlarından biri haline gelmiştir. Böylece MTTB’de yepyeni bir dönem ve bütün Türkiye’ye damgasını vuracak bir gençlik hareketi başlamıştır.
(www.mttb.com.tr)