Kurban bayramı İslam aleminin en mubarek ve kutlu günlerinden bir tanesidir. Bu günde Allah’ın emri doğrultusunda kurbanlar kesilir. Kurban kesmek kurban bu bayramının en özel ibadetidir. Bu bayram gününde de yılın diğer günlerinde olduğu gibi Hz. Muhammed (s.a.v.)’in istikametinde hareket etmeliyiz. Onun sünnetlerini tatbik etmeliyiz. Peki, kurban bayramı günü ne yapmalıyız?

Kurban Bayramı Günü Neler Yapılması Gerekenler

 1. Erken kalkmak
 2. Gusletmek
 3. Misvâk kullanmak
 4. Güzel koku sürünmek
 5. Giyilmesi mübâh olan elbisenin en güzelini giymek
 6. Allâh (c.c.)’un ni‘metlerine şükretmiş olmak için sevinçli ve neşeli görünmek ve yüzük takınmak
 7. Kurbân kesecek kimsenin kurbân etinden yemek için yemeği, namâzdan sonraya bırakmak
 8. Namâza erkence davranıp sabah namâzını mahâlle mescidinde kılarak bayrâm namâzı için de namâzgâha ve büyük câmiye gitmek
 9. Namâza giderken acele etmeyip sükûnetle yürümek
 10. Namâza giderken açıktan tekbîr getirmek
 11. Namâzdan dönerken evine, mümkünse başka yoldan gelmek
 12. Mü’minlerle karşılaştığı zaman güler yüz göstermek
 13. Elinden geldiğince çokça sadaka vermek

Kurbân, Şer‘î ıstılâhta; Kurbân bayrâmı günlerinde Allâhü Te‘âlâ’ya yaklaşmak için kurbân niyetiyle kesilen belirli hayvân ma‘nâsında kullanılmıştır.

En sahîh görüşe göre, kurbân kesmek vâcibdir. Çünkü Resûlullâh (s.a.v.): “Bir kimsenin hâli vakti olur da kurbân kesmezse, aslâ bizim namâzgâhımıza yaklaşmasın” diye buyurmuşlardır.

Kurbân bayrâmında, Allâhü Te‘âlâ’ya yaklaşmak niyetiyle kurbân kesmek, ancak Müslümân hür, mukîm (yolcu olmayan), zengin olan kimse üzerine vâcibdir.

Kurbân olmak üzere kesilmesi câiz olan hayvânlar: Koyun, sığır, manda ve devedir. Bir koyun yâhûd keçi yalnız bir kişi nâmına kurbân olabilir. Bir deve yâhûd bir sığır, bir kişi yerine kurbân olarak kesileceği gibi, yedi kişi yerine de kesilebilir.

Yedi kişi için kesilebilen deve yâhûd sığırın, daha az kümeler için hattâ iki kimse için kesilmesi câizdir. Çünkü yedi kimse için kesilebilen bir hayvân, daha az kimseler için de kesilmesi evleviyetle câizdir.

Yedi kimse ortak olup bir deve yâhûd bir sığır kurbân edip etini taksîm etmek isterlerse, terâzi ile taksîm ederler, götürü sûretiyle taksîm etmeleri câiz değildir. Ancak hayvânın ayaklarını yâhûd derisini et ile karıştırırlarsa, bu takdirde götürü sûretiyle aralarında taksîm etmeleri câiz ve mu‘teber olur. Satışta mu‘teber olduğu gibi.

Kurbân kesmenin ilk vakti, birinci bayrâm gününün fecri doğduktan sonradır. Çünkü Hz. Peygamber (s.a.v.): “Her kim (Bayrâm) namâzından önce kurbân keserse, hemen onu iâde etsin” buyurmuşlardır.

Bayrâm namâzı kılınmayan köylerde, göçebelikte, birinci bayrâm gününün fecri doğduktan sonra kurbânın kesilmesi câizdir.

Kurbân kesilmesinin son vakti; bayrâmın üçüncü gününün güneş batmadan biraz öncesidir.

 

Bir Yorum Bırak