Kurban Bayramı arefesi Kurban Bayramının birinci gününden önceki günü ifade eder. Senede iki tane Arefe günü bulunur. Bunlardan bir tanesi Ramazan bayramı Arefesi diğeri ise Kurban bayramı Arefesidir. Bu yazımızda Kurban Bayramı Arefesinde tutulacak oruçtan ve yapılabilecek ibadetlerden bahsetmeye çalıştık.

İbn-i Mâce (rh.a.) Ebû Umâme (r.a.)’den rivâyet ettiği bir Hadîs-i Şerîf’te Resûlullâh (s.a.v.) Hazretleri: “Bayrâm gecelerini ibâdetle geçiren kimsenin kalbi, kalblerin öldüğü günde ölmez” buyurmuşlardır.

Denilmiştir ki: “Dünyanın beş gününde mihnet ve meşakkat çeken, âhirette mihnet ve meşakkat çekmez. Bu beş gün ise: Arefe, aşûre, cum‘a ve bayrâm günleridir.” Arefe gününü gafletle geçirmeyip tevbe, ibâdet ve zikirle geçirmek, Hakk Te‘âlâ’dan helâl rızık, sâlih amellerle dolu uzun bir ömür ve cennette Cemâlullâh ile müşerref olmağı istemeliyiz. Arefe ve bayrâm günlerinde kabirleri ziyâret etmeli, ölülerimizin rûhları, Fâtihâlarla yâd edilmelidir. Kur’ân-ı Kerîm okumayı arttırarak Peygamber (s.a.v.) Efendimiz zamanından günümüze kadar gelmiş geçmiş bütün Mü’minlerin rûhlarına ithâf edilmelidir.

صَوْمُ يَوْمَ عَرَفَتَ كَفَّارَةُالسَّنَةِ اْلمٰاضِيَةِوَالسَّنَةِ اْلمُسْتَقْبَلَةِ

Arefe Günü Oruç

Arefe günündeki oruç, geçmiş bir sene ile gelecek bir sene için bir keffarettir…” (H.Şerîf, Tergîb ve Terhîb)

İzâh: Arefe gününde tutulacak bir oruç, Ümmet-i Muhammed  (s.a.v.)’e teveccüh eden Kurbân bayrâm günlerini bir şükrân ile istikbâl nişânesidir. Binâenaleyh bu mübârek oruç güzel bir ibâdet olduğundan böyle iki sene içinde işlenecek bir kısım günâhları bağışlanmasına vesîle olur.

Bir Yorum Bırak