Kuran’ın Stresi azaltması

Kuran’ın Stresi azaltması. Kendilerine Kur’ân dinletilenlerin vücûdlarındaki değişiklikler gözleniyor, böylece Kur’ân’ın insan bedeni üzerindeki fiziki etkileri saptanmış oluyordu.
ABD’de yapılan bir çalışmada Kur’ân’ın insan bedeni üzerindeki fizîkî etkileri incelenmiştir. Çalışmaya yaşları 17 ila 40 arasında değişen kadın ve erkek gönüllüler katıldı. Bu gönüllülerin hiçbiri Müslümân değildi ve Arabça bilmiyordu. Dinlediklerini de ilk defa dinliyorlardı. Araştırmada insan bedenindeki anlık değişimleri algılayabilen MEDAC 2000 SYSTEM adı verilen alet ve birbiriyle irtibat hâlindeki alt sistemleri kullanıldı. Kendilerine Kur’ân dinletilenlerin vücûdlarındaki değişiklikler gözleniyor, böylece Kur’ân’ın insan bedeni üzerindeki fiziki etkileri saptanmış oluyordu. Sonuç şaşırtıcıydı: Kur’ân dinleyenlerin % 97’sindeki stres azalmıştı. Bu tesir fizyolojik aksi tesirlerin otonom sinir sistemine yansımasıyla meydana gelmişti, Kur’ân’ın insan bedeni üzerindeki gerilimi azaltıcı tesiri, nicelik ve nitelik açısından ölçülebilir bir şekilde ortaya çıkmaktaydı. Böylece Kur’ân’ın şifâ verici özelliği, en gelişmiş tıbbi cihazlarla da isbâtlanmış oluyordu.
Diğer taraftan yapılan 210 deneyin 85’inde dinleyicilere Kur’ânla birlikte, okunuş olarak Kur’ân’a benzetilmiş cümleler de dinletildi. Deneyler sırasında bu ikisi düzensiz olarak değiştiriliyordu. Netice yine hayret vericiydi. Çünkü Kur’ân ifâdeleri gibi okunan metinler, bu kişilerin %35’inde stres azaltıcı etki gösterirken, Kur’ân Âyetlerinin okunmasıyla bu değer birden yükseliyordu. Kendilerine sâdece Kur’ân dinletilen bu insanlardaki büyük değişiklik ise Kur’ân’ın, Allâh’ın kelâmı olduğunun ve insanlar için bir şifâ ve rahmet olarak gönderildiğinin delîlidir. Çok daha hayret verici olan nokta ise, cennet ve mükâfatı vaad eden Âyetlerin, cezâyı va’d eden Âyetlerden çok daha fazla rahatlatıcı etkiye sâhib olmasıydı.
Araştırmayı yapan Dr. Ahmet el-Kâdî’ye göre bu bulgular göstermektedir ki Kur’ân, stresin yol açtığı her türlü hastalığın tedâvîsinde kullanılabilir.
(ABD’nin Florida eyaletinde Dr. Ahmed el-Kâdî tarafından yapılan bir araştırma)