Ebü Mûsâ (r.a.)’dan Resul-i Ekrem (s.a.v.) şöyle buyurmuştur: “Kur’an-ı Kerim okuyan mü’min ağaç kavununa benzer. Kokusu da hoş tadı da hoştur. Kur’an okumayan mü’min hurmaya benzer. Kokusu yok, fakat tadı hoştur. Kur’an okumayan münafık Ebu Cehil karpuzuna benzer. Kokusu yok, tadı acıdır. Kur’an okuyan münafık reyhana benzer. Kokusu hoş, tadı acıdır.” (Buhâri, Müslim, Nesei, ibn-i Mace)
İZAH: Bu hadisteki benzetmeyle Resûlullâh (s.a.v.)’in ilminin genişliğini gösteren hususi incelikler vardır. Mesela ağaç kavununu ele alalım, ağza güzel koku verir, mideyi temizler, sindirime güç kazandırır vs. Bu faydaların Kur’an-ı Kerim’i okumakla özel münasebetleri vardır. Örnek olarak (Kur’an okumakla) ağzın güzel kokması, kalbi temizlemesi, ruha güç kazandırması gibi. Bunlar Kur’an-ı Kerim’i okumanın faydalarıdır. Önceki faydalarla çok fazla benzerliği vardır. Ağaç kavununun kendine has bir tesiri de, hangi evde ağaç kavunu bulunursa oraya cinlerin giremeyeceği söylenmektedir. Bu sahih ise Kur’an-ı Kerim’le özel bir benzerliği vardır. Bazı doktorlardan duydum ki, ağaç kavunu hafızayı kuvvetlendirir.
İhya’da Hz. Ali (k.v.)’den şöyle nakledilmiştir: “Üç şey hafızayı arttırır; 1. Misvâk, 2. Oruç, 3. Kur’an-ı Kerim okumak”. Ebû Dâvûd’un rivayetinde bu hadisin sonunda anlatılan bir konu son derede faydalıdır. “En iyi arkadaş misk sürünmüş adama benzer. Eline misk geçmese de kokusu sana geçer. Kötü arkadaş ateş körüğü olan adama benzer. İsi bulaşmasa da dumanı sana geçer.” (Bundan dolayı) Kişinin devamlı oturup kalktığı kişileri gözden geçirmesi son derece önemlidir.
(Zekeriya Kandehlevi, Fezâil-i A’mal, s.216)