Kur’an’ı Açıktan Okumanın Hükümleri

Kur’an’ı Açıktan Okumanın Hükümleri başlıklı yazımızı istifadenize sunuyoruz.

Sesli kıraatta yedi niyet vardır:

  1. Kur’ân’ı emredildiği gibi tertil üzere, hakkını vererek okumak,
  2. Kur’ân okurken sesin güzelleştirilmesi. Nitekim Resûlullâh (s.a.v.) bunu şöyle teşvik etmiştir:
    “Kur’ân’ı, sesleriniz ile süsleyiniz.” Başka bir defasında şöyle buyurmuştur: “Kur’ân’ı güzel makam ile okumayan bizden değildir.” Yani sesini Kur’ân ile güzelleştirmeyen kimse, bizden değildir. Hadise verilen iki mânâdan biri budur. Arapça ehline daha sevimli gelen bu mânâdır. Diğer bir mânâsı ise, kim Kur’ân sayesinde teğanni ihtiyacını gidermez, onunla yetinmez ise, bizden değildir, demektir. Bu mânâyı ifade için: “Kur’ân-ı Kerîm’le teğanni ihtiyacını yerine getiriyor.” denir.
  3. Bir diğer niyet, Kur’ân okurken sesi yükseltip kendinden şeytanı ve uykuyu uzaklaştırmaktır.
  4. Bir diğer niyet kulun okuduğu Kur’ân’ı kendisine işittirerek kalbini uyandırması, ilâhi kelâmı güzelce düşünmesi ve mânâlarını anlamasıdır. Çünkü bunların hepsi sesli kıraat sayesinde olur.
  5. Yine sesli kıraat yapanın bir niyeti de uyuyan insanları uyandırıp Allâh (c.c.)’u zikretmelerine ve geceyi ihyâ etmelerine sebep olmak olmalıdır.
  6. Diğer bir niyet de şudur: İbâdetten yana gaflet ve tembellik içinde olanlar onu görsünler ve gece ibadetine ilgi duysunlar. Böylece sesli kıraat yapan, onlara iyilik ve takvâda yardımcı olmuş olur.
  7. Sesli kıratla okuyuşunu daha fazla yapma imkânı vardır. Alıştığı usûl üzere sesli kıraatla namazdaki kıyamını daha fazla uzatır. Bu kıraat sayesinde ameli, daha fazla olur. Kul, sesli olarak Kur’ân okurken bu anlattıklarımıza niyet etmelidir.

(Ebû Tâlib el-Mekkî, Kûtu’l-Kulûb)