Allâh (c.c.)’un Resûlullâh (s.a.v.)’e karşı saygılı olunması gerektiği
husûsunda Kur’ân-ı Kerîm’de birçok emirleri bulunmaktadır:
“Şüphesiz Allâh ve Resûlü’nü incitenlere, Allâh dünya ve
âhirette lânet etmiş ve onlara aşağılayıcı bir azâb hazırlamıştır.”
(Ahzâb s. 57) buyrulmaktadır.
Yine Kur’ân-ı Kerîm’de Hakk Te‘âlâ hazretleri: “Ey îmân
edenler! Yemek için çağrılmaksızın ve yemeğin pişmesini
beklemeksizin (vakitli vakitsiz) Peygamber’in evlerine girmeyin,
çağrıldığınız zaman girin. Yemeği yiyince de hemen
dağılın. Sohbet için beklemeyin. Çünkü bu davranışınız
Peygamber’i rahatsız etmekte, fakat o sizden de çekinmektedir.
Allâh ise gerçeği söylemekten çekinmez. Peygamber’in
hanımlarından bir şey istediğiniz zaman perde arkasından
isteyin. Böyle davranmanız hem sizin kalpleriniz, hem de onların
kalpleri için daha temizdir. Allâh’ın Resûlü’ne rahatsızlık
vermeniz ve kendisinden sonra hanımlarını nikâhlamanız
ebediyyen söz konusu olamaz. Çünkü bu, Allâh katında büyük
bir günâhtır.” (Ahzâb s. 53) buyurmaktadır.
Yine başka bir âyet-i kerimede: “Ey îmân edenler! Allâh’ın
ve Peygamberi’nin önüne geçmeyin. Allâh’a karşı gelmekten
sakının. Şüphesiz, Allâh hakkıyla işitendir, hakkıyla bilendir.”
(Hucurât s. 1) buyrulmaktadır.
Cenâb-ı Hakk, Nebî (s.a.v.)’e nasıl hürmet gösterilmesi gerektiğini
şöyle beyân buyurmuştur: “Mü’minler ancak Allâh’a
ve peygamberine inanan, onunla beraber toplumu ilgilendiren
bir iş üzerindeyken ondan izin almadan çekip gitmeyen
kimselerdir. O hâlde bazı işlerini görmek için senden
izin isterlerse, içlerinden dilediğine izin ver ve onlar için
Allâh’tan bağışlama dile. Şüphesiz Allâh çok bağışlayandır,
çok merhamet edendir.” (Nûr s. 62) Hemen akabinde ise:
“(Ey inananlar!) Peygamberin (sizi) çağırmasını aranızda
birbirinizi çağırmanız gibi tutmayın (zira O’nun çağırmasına
derhal koşmak gerekir, Peygamber çağırmasına aldırmazlık
edilemez). İçinizden biribirini siper ederek sıvışıp gidenleri
Allâh gerçekten bilir. Artık onun emrine muhalefet edenler,
başlarına bir belânın gelmesinden veya elem dolu bir azâba
uğramaktan sakınsınlar.” (Nûr s. 63)