“Andolsun, biz sana tekrarlanan yedi Âyeti ve büyük Kur’ân’ı verdik.” (Hicr s. 187)
“Gecenin bir kısmında da uyanarak sana mahsûs fazla bir ibâdet olmak üzere teheccüd namazı kıl ki Rabbin seni Makâm-ı Mahmûd’a ulaştırsın.” (İsrâ s. 79)
“(Ey Ekremer-Rusül!) Biz Kur’ân’ı Sana sıkıntı çekesin diye değil, ancak (Allah’ın azabından) korkacaklara bir öğüt (bir uyarı) olsun diye indirdik.” (Tâ-hâ s. 2-3)
“Peygamber, Mü’minlere kendi canlarından daha önce gelir. Onun eşleri de Müminlerin analarıdır. Aralarında akrabalık bağı olanlar, Allah’ın Kitabına göre, (miras konusunda) birbirleri için (diğer) Mü’minlerden ve Muhacirlerden daha önceliklidirler. Ancak dostlarınıza bir iyilik yapmanız başka. Bu (hüküm) Kitâb’da yazılıdır.” (Ahzâb s. 6)
“Şübhesiz Allah ve Melekleri Peygamber’e Salât ediyorlar. Ey imân edenler! Siz de ona tam bir teslimiyetle Salât’u Selâm getirin.” (Ahzâb s. 56)
“Yâ-sin. Hikmet dolu Kur’ân’a andolsun ki Sen elbette dosdoğru bir yol üzere (Peygamber) gönderilenlerdensin.” (Yâ-sin s. 1-4)
“Şübhesiz biz Sana apaçık bir Fetih verdik. Tâ ki Allah, Senin geçmiş ve gelecek günahlarını bağışlasın, Sana olan nimetini tamamlasın, Seni doğru yola iletsin ve Allah Sana, şanlı bir zaferle yardım etsin.” (Fetih s. 1-3)
“(Ey Nebi-i Zişân!) Şübhesiz biz Seni bir şâhid, bir müjdeci ve bir uyarıcı olarak gönderdik. Ey insanlar! Allah’a ve Peygamber’ine inanasınız, O’na yardım edesiniz, O’na ta’zim edesiniz ve sabah akşam Allah’ı tesbih edesiniz diye (Peygamber’i gönderdik.) Sana bi’ât edenler ancak Allah’a bi’ât etmiş olurlar. Allah’ın eli onların ellerinin üzerindedir. Verdiği sözden dönen kendi aleyhine dönmüş olur. Allah’a verdiği sözü yerine getirene, Allah büyük bir mükâfaat verecektir.” (Fetih s. 8-10)
11 Ocak, Mevlâna Takvimi