Kuran’da Nebi Efendimiz’e Saygı -1

Kuran’da Nebi Efendimiz’e Saygı -1 başlıklı yazımızı istifadenize sunuyoruz.
Hz. Peygamber (s.a.v.)’e muhabbet, elbette ona derin bir ta’zîmi de gerektirir. Kur’ân bu konuda da detaya kadar inen ilginç atıflarda bulunmuştur. Bizzât Yüce Allâh, Hz. Peygamber (s.a.v.)’e ayrı bir önem ve değer verdiğini çeşitli vesîlelerle ortaya koymuştur. Bu cümleden olarak O’nun şanını yücelttiğini “Senin şânını da yükseltmedik mi!” (İnşirâh s. 4), kendisine pek çok nimetler verdiğini “Biz sana bol nimetler verdik.” (Kevser s. 1), onun dâima kendi gözünün önünde olduğunu “Şübhesiz ki sen bizim gözlerimizin önündesin.” (Tûr s. 48), ona dâima yardım edeceğini “Ve Allâh sana kuvvetli şekilde yardım edecektir.” (Fetih s. 3) ve onu insanlann her türlü düşmânlığından koruyacağını “Allâh Seni insanlardan koruyacaktır.” (Mâide s. 67) ona itâat etmenin kendisine itâat demek olduğunu “Kim Resûle itâat ederse Allâh’a itâat etmiş olur.” (Nisâ s. 80) ifâde etmiştir.
Bundan başka Yüce Allâh Resûllulah (s.a.v.)’e ayrı bir yer ve değer verdiğini gösteren ve detaya kadar inen bazı hususlara da temas etmiştir. Bunlardan birisi Allâhü Te‘âlâ’nın, meleklerin ve Mü’mînlerin Resûlullâh (s.a.v.)’e salât etmesidir:
Yüce Allâh, aşağıdaki âyette, kendisinin ve meleklerin Hz. Peygamber’e “salât” ettiğini yani onu hayırla yâd edip övdüklerini belirttikten sonra buna bütün Mü’mînleri de katılmaya ve ona içtenlikle esenlik dilemeye çağırmaktadır: “Şübhesiz ki Allâh ve melekleri, Peygambere salât etmekte (yani, onun şerefini gözetmekte ve şânını yüceltmekte) dirler; o hâlde siz de îmân edenler ona salât edin (yani, onun şânını yüceltmeye özen gösterin) ve ona içtenlikle selâm edin (esenlik dileyin).” (Ahzab s. 33)
Yüce Allâh böylece Hz. Peygamber (s.a.v.)’e ne kadar müstesnâ olduğunu çok açık olarak bildirmektedir. Allâh (c.c.)’nün diğer peygamberlerden bu kadar istisnâ tutup O (s.a.v.)’i yücelttiği Nebîsi (s.a.v.)’e ta’zîmde bulunmak, onu incitmekten son derece sakınmak ve elbette Allâh (c.c.)’nun bu teşvîk edici ve açık emrine uyarak Hz. Peygamber (s.a.v.)’e dâima salât ve selâm etmek gerekir.
(Diyânet İlmî Dergi, s.474-475)