Alimlerin çoğuna göre Kur’an-ı Kerim’i hatmetmek için zaman sınırı yoktur. Kur’an-ı Kerim kolaylıkla kaç günde hatmedilirse öyle yapılmalıdır. Ancak bazı alimlerin görüşüne göre bir hatim için kırk günden fazla zaman harcanmamalıdır. Bu durumda her gün en az on beş sayfa okumak gerekir. Eğer herhangi bir sebepten dolayı bir gün okunamazsa ertesi gün kaza edilmelidir. İstenilen şey kırk gün içinde bir defa Kur’an-ı Kerim’i tamamlamaktır. Çoğu alimlere göre kırk gün içinde Kur’an’ı bitirmek şart olmasa da bazı alimlerin görüşü böyle olduğundan (kırk günden) aşağı düşürmemeye dikkat edilmelidir. Nitekim bazı hadisler bu manayı kuvvetlendirmektedir. Mecma kitabının yazarı şöyle bir Hadis rivayet etmiştir.
“Kur’an-ı Kerim’i kırk gecede hatmeden çok gecikmiştir.” Bazı alimlerin fetvasına göre Kur’an-ı Kerim ayda bir kere hatmedilmelidir. En güzeli yedi günde bir hatim yapmaktır. Sahâbelerin çoğunun böyle yaptıkları rivayet edilmiştir. Cuma günü başlayıp, her gün Kur’an-ı Kerim’den bir menzil okuyarak Perşembe günü bitirmelidir.
Bir Hadis’te buyuruluyor ki: “Kur’an-ı Kerim eğer günün başında hatmedilirse o günün sonuna kadar, gecenin başında hatmedilirse gecenin sonuna kadar melekler o kişiye rahmet duâsı ederler.” Bazı alimler bu Hadis’ten yaz günlerinde gündüzün başında, kış günlerinde gecenin başında hatimi bitirmeyi iyi görmüşlerdir. Böylece meleklerin dua etmeleri için daha çok zaman kazanılmış olur.
İbn-i Ömer (r.a)’den Resûl-i Ekrem (s.a.v) şöyle buyurdu: “İki kişiden başkasına haset etmek caiz değildir. Biri Allâhü Teâlâ’nın kendisine Kur’an-ı Kerim okumayı lütfettiği, gece gündüz onunla meşgul olan kimse, diğeri de Allâhü Teâlâ’nın kendisine mal lütfettiği, gece gündüz onu harcayan kimsedir.”(Buhâri, Tirmizi, Nesei)
(Zekeriya Kandehlevi, Fezail-i A’mal)